Demokratipolitik

Målet med statsrådets demokratipolitik är att svara på aktuella utmaningar inom den finländska demokratin och främja medborgarnas rätt och möjlighet att delta och påverka.

Det nationella demokratiprogrammet 2025 omfattar de många åtgärder i statsminister Sanna Marins regeringsprogram som främjar det civila samhället och delaktighet. Demokratiprogrammet är ett paraplyprojekt för de olika ministeriernas egna demokratiprojekt. Statsrådets demokratinätverk som tillsätts av justitieministeriet svarar för samordningen av statsrådets demokratipolitik och demokratiprogrammet.

Det demokratipolitiska handlingsprogrammet som genomfördes under åren 2017-2019 baserade sig på den demokratipolitiska redogörelsen som statsrådet lämnade till riksdagen 2014. Frågor som gäller rätten till inflytande behandlas också i statsrådets handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. I fråga om dessa har arbetet samordnats med riktlinjerna för demokratipolitiken.

Kontaktinformation

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416