Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla

OM005:00/2019 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriö asetti 15.3.2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisömuotoista kansalaistoimintaa helpottavaksi yhteisöoikeudelliseksi sääntelyksi. Samalla oikeusministeriö asetti seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM005:00/2019

Asianumerot VN/1007/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.3.2019 –

Asettamispäivä 15.3.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi yhdistyslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 6.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 39/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  6.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 239/2022

Yhdistysten ja muun yhteisöllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamiseksi yhdistyslain jäseneksi ottamista ja jäsenyyden päättymistä, jäsenten päätöksentekoa, hallintomallia ja toimielimiä, tilinpitoa, vahingonkorvausvastuuta ja yhdistysten rakennemuutoksia koskevia uusien vaihtoehtojen sääntelyä sekä eräiden yhdistysoikeuden periaatteiden kirjaamista lakiin. Lisäksi kevyemmin järjestäytyvän yhteisöllisen kansalaistoiminnan käyttöön toisena vaihtoehtona oikeushenkilöyden saavuttamiseksi säännöksiä toimintaryhmästä, joka syntyy rekisteröinnillä ja jonka hallinto voidaan järjestää kokonaan verkossa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 50 380 0193
[email protected]

Yhteyshenkilö
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 50 570 9528
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on parantaa kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä kehittämällä yhteisöoikeudellista sääntelyä kansalaisjärjestöjen tarpeet huomioon ottaen sekä helpottaa nykyistä vapaamuotoisemman yhteisömuotoisen kansalaistoiminnan harjoittamista sidosryhmien odotukset ja viranomaistoiminnan tarpeet huomioon ottaen. Työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen yhdistyslain muuttamisesta ja/tai muuksi kansalaistoimintaa koskevaksi yhteisöoikeudelliseksi sääntelyksi.

Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 15.3.2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta yhteisömuotoista kansalaistoimintaa helpottavaksi yhteisöoikeudelliseksi sääntelyksi. Samalla oikeusministeriö asetti seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä.

Lähtökohdat

Yhdistysmuotoisella ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Hyvin suuri osa suomalaisista kuuluu yhteen tai useampaan yhdistykseen tai osallistuu kansalaistoimintaan muulla tavalla. Osallistuminen kansalaistoimintaan muuttaa muotoaan, mikä on otettava nykyistä paremmin huomioon lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.