Hyppää sisältöön
Media

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla

Yhdistysmuotoisella ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Kansalaistoiminta ja siihen osallistuminen muuttaa muotoaan.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla hankkeen tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotukset

  • Kansalaistoimintaa helpottaviksi muutoksiksi yhdistyslakiin, ja
  • Muun kansalaistoiminnan yhteisömuotoisen harjoittamisen helpottamiseksi 

Mitä teemme?

Yhdistysten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi

  • selvitämme yhdistysten nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
  • kehitämme ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
  • arvioimme ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusta kaikkien toimijoiden kannalta
  • laadimme ehdotuksen hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta

Vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edistämiseksi

  • selvitämme vapaamuotoisempiin ryhmiin liittyviä nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
  • kehitämme ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
  • arviomme ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia kaikkien toimijoiden kannalta
  • laadimme tarvittaessa ehdotuksen hallituksen esitykseksi muuksi kansalaistoimintaa koskeviksi yhteisöoikeudellisiksi säännöksiksi

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme kaikkien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, aktiivien ja muiden toimijoiden tietoja ja palautetta. Kevään 2019 aikana palautetta kerättiin verkossa avoimilla yleisökyselyillä ja -keskusteluilla sekä erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa.

Yhteystiedot

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus kuuleminen  parempi sääntely  säädösvalmistelun kehittäminen  0295150074  


Markus Tervonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys arvopaperit  esineoikeus  kiinnitys  kiinteistönkauppa  lainhuudatus  maakaari  yhtiöoikeus  0295150558  

Sivun alkuun