Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla

Yhdistysmuotoisella ja muulla kansalaistoiminnalla on suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan toiminnan ja kehityksen kannalta. Kansalaistoiminta ja siihen osallistuminen muuttaa muotoaan.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla hankkeen tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotukset

  • Kansalaistoimintaa helpottaviksi muutoksiksi yhdistyslakiin, ja
  • Muun kansalaistoiminnan yhteisömuotoisen harjoittamisen helpottamiseksi 

Hanke toteutetaan 18.3.2019 - 31.10.2020.

Mitä teemme?

Yhdistysten toimintamahdollisuuksien edistämiseksi

  • selvitämme yhdistysten nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
  • kehitämme ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
  • arvioimme ratkaisuvaihtoehtojen vaikutusta kaikkien toimijoiden kannalta
  • laadimme ehdotuksen hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta

Vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edistämiseksi

  • selvitämme vapaamuotoisempiin ryhmiin liittyviä nykyisiä käytäntöjä ja tarpeita
  • kehitämme ratkaisuehdotuksia toiminnan helpottamiseksi
  • arviomme ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia kaikkien toimijoiden kannalta
  • laadimme tarvittaessa ehdotuksen hallituksen esitykseksi muuksi kansalaistoimintaa koskeviksi yhteisöoikeudellisiksi säännöksiksi

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme kaikkien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, aktiivien ja muiden toimijoiden tietoja ja palautetta. Kevään 2019 aikana palautetta kerätään verkossa avoimilla yleisökyselyillä ja -keskusteluilla sekä erilaisissa keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa.

Hankekumppanit

Oikeusministeriön työryhmässä on edustettuina järjestöjen sekä vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan edustajia sekä muuta yhdistys- ja yhteisölainsäädännön tuntemusta. Lisäksi työryhmän pysyvät asiantuntijat tuovat työhön näkemystä yhdistyksen taloudellisesta raportoinnista, kaupunkien tarpeista, järjestöjen toiminnasta ja kansalaistoiminnan tutkimuksesta. 

Hankkeen seurantaryhmässä työtä seuraavat ja arvioivat keskeiset ministeriöt, neuvottelukunnat ja viranomaiset, järjestöt, puolueet sekä joukko muita kansalaistoiminnan osallistujia ja sidosryhmiä.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus -selvityksen kanssa.

Työryhmän ja seurantaryhmän kokoonpanot 

Verkkokeskustelun ohjeet

Yhteystiedot

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys asunto-osakeyhtiö  avoin yhtiö  kommandiittiyhtiö  osakeyhtiö  osuuskunta  säätiö  yhdistys  yhtiöoikeus  arvopaperit  lainvalmistelun kehittäminen  0295150074  


Markus Tervonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, Yksityisoikeus ja maksukyvyttömyys asunto-osakeyhtiö  avoin yhtiö  kommandiittiyhtiö  osakeyhtiö  säätiö  yhdistys  yhtiöoikeus  osuuskunta  arvopaperit  0295150558