Mielekkäitä ja haastavia töitä

Oikeusministeriössä tehtävä työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä, vaikuttavaa ja tärkeää. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn kautta yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen on monelle oikeusministeriöläiselle merkittävä motivaatiotekijä.

Toimintaympäristön muuttuminen on kietonut ministeriön asiantuntija- ja tukitehtävät tiiviimmin toisiinsa ja lisännyt osastojen ja erillisyksiköiden välistä yhteistyötä. Osaamisvaatimusten kasvun myötä kaikki työtehtävät edellyttävät hyvää koulutusta ja monipuolista osaamista.

 

Henkilökohtaiset kehittymis- ja kasvumahdollisuudet

Oikeusministeriö haluaa tarjota työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä työssään. Kaikki vakinaiset työntekijät ja yli puolen vuoden määräaikaisia tehtäviä hoitavat osallistuvat perehdyttämisohjelmaan. Lisäksi uusille työntekijöille järjestetään tilaisuuksia, joissa kerrotaan oikeusministeriöstä ja sen eri osastoista ja yksiköistä, ministeriön työskentelytavoista ja muista uudelle työntekijälle tärkeistä asioista.

Perehdyttämisen ja koulutuksen lisäksi itsenäinen ja vastuullinen työ luo edellytyksiä jatkuvalle oppimiselle. Organisaatiokulttuuri tukee erityisesti oma-aloitteisia ja aktiivisia yksilöitä, jotka kykenevät pitkäjänteiseen työskentelyyn ja ovat halukkaita ottamaan vastuuta työnsä tuloksista. Työntekijöihin luotetaan ja omien kykyjen sekä osaamisen esille tuomiseen kannustetaan.

Osaavat ja ammattitaitoiset työtoverit

Oikeusministeriön tuottamien palvelujen laatu perustuu henkilöstön vahvaan asiantuntemukseen. Luottamus ja arvostus työtovereita sekä heidän osaamistaan kohtaan vaikuttaa myös työilmapiiriin, jonka tilaa seurataan säännöllisesti toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Ammattitaitoisten työkavereiden kanssa on mukava työskennellä.

Joustavuus eri elämäntilanteissa

Oikeusministeriössä noudatettava liukuvan työajan järjestelmä tuo joustoa työpäiviin. Henkilöstöpolitiikkaan kuuluu myös perhevapaiden tasa-arvoisen käytön edistäminen. Perhevapaiden pitäminen ja työ- ja perhe-elämän tasapainon ylläpitäminen eivät saa haitata työntekijän mahdollisuuksia edetä urallaan.

Työelämän joustavuutta lisää myös mahdollisuus saada palkallista tai palkatonta vapaata työstä muun muassa opintojen, perhesyiden, toisen viran hoitamisen tai muun merkittävän syyn perusteella.

Kansainvälisyys

Oikeusministeriön toiminnan kansainvälistymiseen on vaikuttanut erityisesti EU:n oikeus- ja sisäasioiden yhteistyössä tapahtunut nopea kehitys. Aiempaa useampi työtehtävä edellyttää matkustamista ja valmiutta toimia ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtehtäviin saattaa liittyä ulkomaan jaksoja, vaihtoa tai harjoittelua ja siksi riittävä kielitaito on tärkeä.