Merkityksellisiä ja haastavia työtehtäviä

Oikeusministeriössä työskentelemme oikeudenmukaisemman hyvinvointiyhteiskunnan eteen. Mielenkiintoiset työtehtävät ja mahdollisuus vaikuttaa omalla työllään yhteiskunnan kehitykseen ja ihmisten arkeen ovat monelle oikeusministeriöläiselle merkittäviä motivaatiotekijöitä. Työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelua tehtäviin tuo myös uuden hallituksen mukanaan tuoma, vaihtuva hallitusohjelma. 

Teemme yhteistyötä myös EU:n tasolla sekä kansainvälisesti. Monet työtehtävät edellyttävätkin valmiutta toimia ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työssäsi pääset toimimaan laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi toiset ministeriöt ja hallinnonalat sekä eri sidosryhmät, kuten kunnat, tutkimuslaitokset ja järjestöt.

Kannustava ja osaamista jakava työyhteisö

Oikeusministeriöläiset arvostavat oman alan laaja-alaista asiantuntemusta ja haluavat jakaa osaamistaan myös työtovereiden kesken. Meille työyhteisön avoimuus, kollegalta saatu tuki sekä esihenkilön luottamus ovat tärkeitä työympäristön hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Kehitämme jatkuvasti esihenkilötyötä kohti valmentavaa johtajuutta sekä kannustamme jokaista löytämään itselle toimivia tapoja kasvaa ja kehittyä työssään. Tuemme ammattitaitosi kehittymistä työssä oppimisen lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia tehtäväkiertoon koko oikeushallinnon alalla sekä muissa valtion virastoissa. Käytössäsi on myös koko valtioneuvoston mentorointiohjelma sekä laaja opintotarjonta aina kieliopinnoista johtamisvalmennukseen.

Varmistamme töiden sujuvan aloittamisen järjestämällä uusille työntekijöille useita ministeriötyöskentelyyn ja toimintatapoihin perehdyttäviä tilaisuuksia sekä mahdollisuuden tutustua koko valtioneuvoston toimintaan ministeriöiden yhteisen perehdytyksen kautta.

Joustavat työaikajärjestelyt

Teemme työtä yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Liukuva työaika mahdollistaa joustavan työnteon. Tuemme työn joustoa tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia henkilökiertoon sekä opintovapaiden pitoon. Meillä on mahdollista tehdä osa-aikatyötä ja voimme pitää kertyneet ylimääräiset työtunnit vapaina. Meillä on myös joustava etätyökäytäntö ja kannustamme työntekijöitämme perhevapaiden tasa-arvoiseen käyttöön. Työelämän joustavuutta lisää myös mahdollisuus saada vuodessa 10 päivää palkallista vapaata opiskeluun sekä lisäksi palkatonta vapaata työstä muun muassa perhesyiden, toisen viran hoitamisen tai muun merkittävän syyn perusteella.

Oikeusministeriöstä sanottua:

”Työssäni näen tekemieni asioiden vaikutuksen.”
”Tunnelma on lämmin ja välitön, myös työasioiden ulkopuolella.”
”Esimiehet ovat joustavia ja kannustavia.”
”Työaikajärjestelyt ovat joustavia ja pystyn itse vaikuttamaan työpäivien alkamis- ja päättymisajankohtaan liukuman ansiosta.”

Palkkaus ja edut

Oikeusministeriössä palkkaus muodostuu tehtävän vaativuuden sekä henkilökohtaisen suoriutumisen mukaan. Pyrimme palkkauksen avoimuuteen ja kerromme tehtävien palkkauksesta myös viranhakuilmoituksissa. Palkkataulukkoomme voit tutustua virka- ja työehtosopimuksista kertovalla sivulla.

Suurin osa asiantuntijatehtävistämme sijoittuu vaativuustasoille 19–22. Avustavat tehtävät sijoittuvat vaativuustasoille 10–13, johdon ja esihenkilöiden tasoille 22–26. Tehtäväkohtaisen vaativuuden mukaisen palkan lisäksi maksamme suoriutumisen mukaista palkanosaa. Oikeusministeriössä aloittavien henkilökohtainen suoriutuminen arvioidaan 17–23 %:n välille. 

Työntekijänä saat meiltä kattavat työterveyshuollon palvelut sekä liikunta- ja kulttuuriedun. Modernit työtilamme Helsingin ydinkeskustassa mahdollistavat monipuoliset ja ergonomiset työskentelypuitteet. Käytössämme on myös kuntosali, sauna sekä työpaikkaruokala.

Töihin oikeusministeriöön

Ilmoitamme kaikki avoinna olevat virat ja vähintään yli vuoden kestävät määräaikaiset virkasuhteet Valtiolle.fi-sivustolla. Tarkemmat hakuohjeet sekä rekrytoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot löytyvät työpaikkailmoituksista. Tavoitteenamme on monimuotoinen työyhteisö ja siksi toivommekin hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.