Brexitin vaikutukset oikeusministeriön toimialalla

Britannian EU-eron (31.1.2020) seurauksena alkaa vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan pääasiassa nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukan neuvotteluaikataulun takia on mahdollista, että kaikille aloille ei ole ehditty saada uutta sopimusta 1.1.2021 mennessä. 

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tulee voimaan 1.2.2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Erosopimuksen tultua voimaan jatketaan siis siviili- ja rikosoikeudellista yhteistyötä kuten nykyisin. EU-säännöksiin pohjautuvat oikeudelliset prosessit hoidetaan niin ikään nykysäännöin siirtymäajan loppuun asti, ja sen lopussa vireillä olevien prosessien loppuunsaattaminen tapahtuu erosopimuksen säännösten nojalla. Lisäksi henkilötietojen vaihto on edelleen mahdollista EU:n ja Britannian välillä siirtymäajan loppuun asti samoin säännöin kuin ennen eropäivää.

Erosopimuksen tultua voimaan Britannia ei kuitenkaan enää osallistu EU:n päätöksentekoon eikä EU:n elinten toimintaan. Myöskään EU-kansalaisaloitteen säännöksiä ei siirtymäajalla sovelleta suhteessa Britanniaan tai sen kansalaisiin. Lisäksi poikkeuksena jatkuvuuteen on se, että EU-maiden paikallisvaaleja ja Euroopan parlamentin vaaleja koskevia EU-säännöksiä ei sovelleta suhteessa Britanniaan eropäivän jälkeen. Paikallisvaalien osalta Britanniaan sovelletaan eron jälkeen kolmansia valtioita koskevaa kansallista sääntelyä, jonka mukaan Suomessa asuvilla Britannian kansalaisilla on vaalioikeus Suomen paikallisvaaleissa (kuntavaalit), kun heillä on ollut kotipaikka Suomessa kaksi vuotta. Vaaleista löytyy tietoa oikeusministeriön vaalisivustolta vaalit.fi.

Erosopimuksella turvataan muun muassa Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan/EU-maahan ennen 1.1.2021. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Toistensa alueelle 31.12.2020 jälkeen muuttavien EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus päättyy ja heidän maahantuloon ja oikeuksiinsa tulee rajoitteita. Tästä lisätietoja sisäministeriön brexit-sivulta.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

EU ja Britannia neuvottelevat siirtymäajalla eli vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus neuvotella mm. tietyistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevista yhteistyöjärjestelyistä. Tavoitteena on, että tulevaa suhdetta koskevat sopimukset tulisivat voimaan siirtymäkauden päättyessä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen on mahdollista, että tulevaa suhdetta koskevia sopimuksia ei saada aikaan siirtymäkauden loppuun mennessä, mikä tarkoittaa, että 1.1.2021 alkaen saatetaan monissa kysymyksissä pudota kansainvälisten, jo olemassa olevien sopimusten varaan. Lisätietoja siirtymäkauden päättymisen vaikutuksista annetaan myöhemmin, tulevaa suhdetta koskevien neuvotteluiden etenemisen myötä.

Suomessa ministeriöt ja viranomaiset tiedottavat erosopimuksen voimaantulon ja siirtymäajan päättymisen vaikutuksista omilla verkkosivuillaan. Myös valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla on tietoa brexitistä ja tulevasta suhteesta.

Komission sivuilta löytyy runsaasti tietoa Britannian EU-erosta ja sen vaikutuksista.

Erityiskysymys on Suomen kansalaisten asema Britanniassa, jonka osalta on suositeltavaa tutustua Britannian hallituksen ohjeistukseen.

Lisätietoja:

Katja Arenmaa (oikeusministeriön toimialan brexit-asioiden koordinaatio), [email protected]

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäajasta ja tulevasta suhteesta VNK:n sivuilla