Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Eurooppaministerit valmistelivat tulevaa Eurooppa-neuvostoa ja keskustelivat EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta

Valtioneuvoston viestintäosasto
23.2.2021 18.55
Tiedote 107/2021

Eurooppaministerien epävirallisen videokokouksen pääaiheina 23. helmikuuta olivat Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallisen videokokouksen valmistelu sekä EU:n demokratiatoimintasuunnitelma. Eurooppaministerit saivat myös tilannekatsaukset EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteista sekä Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin valmistelusta. Suomea kokouksessa edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

25.–26. helmikuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston jäsenten epävirallisen videokokouksen aiheina ovat EU:n toimet koronapandemiassa, terveysuhkiin varautuminen, turvallisuus ja puolustus sekä unionin suhde eteläiseen naapurustoonsa. Suomi katsoo, että covid-19:n voittamiseksi tarvitaan yhteisen ja tehokkaan EU-strategian edistämistä. EU:n kykyä vastata ja varautua rajat ylittäviin terveysuhkiin on vahvistettava.

Suomi myös tukee EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista ja kehittämistä. EU:n on pystyttävä kantamaan vastuuta omasta ja lähialueidensa turvallisuudesta.

”Rokotusten vauhdittaminen ja uusien virusmuunnosten leviämisen estäminen ovat avainasemassa EU:n koronatoimissa. Meidän on käynnistettävä myös keskustelut siitä, miten voimme tulevaisuudessa sovittaa paremmin yhteen terveysturvan ja vapaan liikkuvuuden samankaltaisissa tilanteissa kuin nyt. On luotava yhteiset toimintatavat, joista on sovittu etukäteen”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Eurooppaministerit kävivät laajan keskustelun EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta (European Democracy Action Plan). Suomi pitää EU:n demokratiatoimintasuunnitelmaa hyvin tervetulleena ja erittäin ajankohtaisena. Suomi on osallistunut aktiivisesti toimintasuunnitelman valmistelua koskeviin keskusteluihin komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa, ja yhtyy siinä esitettyyn laajaan näkökulmaan demokratian vahvistamisesta, jolle toimintasuunnitelma antaa hyvät puitteet. On erittäin tärkeää suojella vaalien luotettavuutta ja edistää demokraattista osallistumista, vahvistaa tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta sekä torjua disinformaatiota, ulkoista puuttumista ja vaikutusoperaatioita.

”Tarvitsemme yhteisiä EU-toimia disinformaation ja vihapuheen torjumiseksi sekä salaliittoteorioihin puuttumiseksi. Olemme nostaneet aiheen esiin myös valtioneuvoston EU-selonteossa. On huolestuttavaa, että ihmiset empivät jopa ehdokkuutta vaaleissa vihapuheen vuoksi”, painottaa ministeri Tuppurainen.  

Eurooppaministerit saivat myös tilannekatsauksen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteista. Komissio on ehdottanut 1.1.2021 voimaan tulleen EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen väliaikaisen soveltamisen pidentämistä 30.4.2021 saakka, koska sopimuksen viralliset käännökset kaikille EU-kielille saadaan valmiiksi vasta huhtikuun puolella. Jäsenvaltiot ovat suhtautuneet pyyntöön myönteisesti. Komissio kertoi myös Britannian kanssa käymistään keskusteluista liittyen erosopimuksen Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanoon.           

Lisäksi EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali kertoi Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin (Conference on the Future of Europe) valmistelutilanteesta. 

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 
 
Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias 0295 160 995, valtioneuvoston kanslia
 

Sivun alkuun