Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toimintaan vuodelle 2021

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille kansalaisjärjestöille, joiden tehtävänä on rauhan edistäminen pääsääntöisesti Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea yhteiskunnassa ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa sekä kestävää kehitystä, erityisesti YK:n Agenda 2030 tavoitetta 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Avustus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen varsinaiseen toimintaan, joka on ympärivuotista, jatkuvaa ja ammattimaista sekä säännöllistä. Avustusta voi hakea myös yhteen varsinaisen toiminnan osa-alueeseen.

Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Avustuksia ei myönnetä yksinomaan tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen tai matka-avustuksiin.

Avustusta voivat saada oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille eikä yhtiöille.

Hakuaika alkaa 25.11.2020 ja päättyy 13.1.2021 klo 16.15. Haussa käytetään tätä hakulomaketta. Hakija vastaa hakemuksen toimittamisesta määräaikaan mennessä.

Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa valtionavustuksen käytöstä annettu selvitys vuodelta 2019, jos he ovat tuolle vuodelle avustusta saaneet, tai alustava selvitys toiminnastaan vuoden 2020 osalta.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään helmikuun loppuun mennessä 2021. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Hallitussihteeri Maria Soininen, [email protected], puh. 02951 50072 (tavoitettavissa 22.12.2020 asti ja 7.1.2021 alkaen)

Selvityslomake vuodelle 2020 myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2020 myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla