Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toimintaan vuodelle 2022

Myönnetyt avustukset 2022

Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisille järjestöille on myönnetty vuodelle 2022.
Oikeusministeriö on varannut vuoden 2022 talousarvion avustusmäärärahasta 600 000 euroa valtakunnallisen rauhan työn tukemiseksi (momentilla 25.01.50 Avustukset).

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 19 ja haettu kokonaismäärä oli 1 414 630  euroa.

Myönnetyillä avustuksilla tuetaan rauhantyön avulla ihmisoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa, edistetään demokratiaa ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa sekä kestävää kehitystä, erityisesti YK:n Agenda 2030 tavoitetta 16 (Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto).

Myönnetyt avustukset:

 • Suomen Rauhanliitto-Finlands Fredsförbund ry 155 000  euroa
 • Suomen Rauhanpuolustajat ry 150 000 euroa
 • Suomen Sadankomitea ry 87 000 euroa
 • Rauhankasvatusinstituutti ry 84 000 euroa
 • SaferGlobe  20 000 euroa
 • Ålands fredsinstitut sr 20 000 euroa
 • Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 13 000 euroa
 • Suomen Setlementtiliitto ry 12 000  euroa
 • USKOT-foorumi 11 000 euroa
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 10 000  euroa
 • Suomen YK-liitto ry 10 000 euroa
 • Amandamaji ry/Naiset Rauhan Puolesta 7000 euroa
 • Aseistakieltäytyjäliitto 5000 euroa
 • Pelastakaa Lapset ry 5000 euroa
 • Suomen kristillinen rauhanliike ry 4000 euroa
 • Pand-Taiteilijat rauhan puolesta ry 3000 euroa
 • WILPF Suomen osasto ry  2000  euroa
 • Suomen YMCA-liitto 2000 euroa
 • Fimigrant Ei myönnetä
 • Yhteensä 600 000 euroa

Valtionavustus maksetaan yhdessä erässä ja maksatus käynnistetään viikolla 18.
 

Lisätietoja

Hallitussihteeri Pamela Sarasmo, [email protected], puh. 02951 50077

Selvityslomake vuodelle 2021 myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2021 myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla
 

 

Lisätietoja

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150077