Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toimintaan vuodelle 2020

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille kansalaisjärjestöille, joiden tehtävänä on rauhan edistäminen pääsääntöisesti Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea yhteiskunnassa ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa sekä kestävää kehitystä, erityisesti YK:n Agenda 2030 tavoitetta 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Avustus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen varsinaiseen toimintaan, joka on ympärivuotista, jatkuvaa ja ammattimaista sekä säännöllistä. Avustusta voi hakea myös yhteen varsinaisen toiminnan osa-alueeseen.

Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Avustuksia ei myönnetä yksinomaan tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen tai matka-avustuksiin.

Avustusta voivat saada oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille eikä yhtiöille.

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, [email protected], puh. 02951 50018