Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toimintaan vuodelle 2021

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille kansalaisjärjestöille, joiden tehtävänä on rauhan edistäminen pääsääntöisesti Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea yhteiskunnassa ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa sekä kestävää kehitystä, erityisesti YK:n Agenda 2030 tavoitetta 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Avustus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen varsinaiseen toimintaan, joka on ympärivuotista, jatkuvaa ja ammattimaista sekä säännöllistä. Avustusta voi hakea myös yhteen varsinaisen toiminnan osa-alueeseen.

Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Avustuksia ei myönnetä yksinomaan tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen tai matka-avustuksiin.

Avustusta voivat saada oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille eikä yhtiöille.

Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisille järjestöille on myönnetty vuodelle 2021. 
Oikeusministeriö on varannut vuoden 2021 talousarvion avustusmäärärahasta 700 000 euroa valtakunnallisen rauhan työn tukemiseksi (momentilla 25.01.50 Avustukset).  Valtionavustus maksetaan yhdessä erässä ja maksatus käynnistetään viikolla 12. 
Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Selvityslomake vuodelle 2020 myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2020 myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla
 

 

Lisätietoja

Maria Soininen, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  0295150072