Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toimintaan vuodelle 2022

Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille kansalaisjärjestöille, joiden tehtävänä on rauhan edistäminen pääsääntöisesti Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea yhteiskunnassa ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa sekä kestävää kehitystä, erityisesti YK:n Agenda 2030 tavoitetta 16, Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Avustus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen varsinaiseen toimintaan, joka on ympärivuotista, jatkuvaa ja ammattimaista sekä säännöllistä. Avustusta voi hakea myös yhteen varsinaisen toiminnan osa-alueeseen.

Yleisavustus voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta. Avustuksia ei myönnetä yksinomaan tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen tai matka-avustuksiin.

Avustusta voivat saada oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille eikä yhtiöille.

Hakuaika alkaa 15.11.2021 ja päättyy 31.12.2021 klo 16.15. Haussa käytetään tätä hakulomaketta. 

Oikeusministeriö voi käyttää avustuksiin 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. 

Päätökset pyritään tekemään helmikuun loppuun mennessä 2022. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Hallitussihteeri Maria Soininen, [email protected], puh. 02951 50072

Selvityslomake vuodelle 2021 myönnetyille avustuksille 

Vuodelle 2021 myönnettyjä valtionavustuksia koskevat selvitykset tehdään omalla lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla
 

 

Lisätietoja