Rauhantyön yleisavustukset vuodelle 2024

Haun kuvaus

Yleisavustus on tarkoitettu valtakunnallisille järjestöille, joiden tehtävänä on rauhantyö Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea rauhaa, yhteiskunnallista vakautta ja konfliktien ehkäisyä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää yleiset myöntöperusteet. Hakemusten keskinäisessä vertailussa huomioidaan, kuinka hyvin avustuksen tavoite, yleiset myöntöperusteet sekä haun arviointiperusteet täyttyvät.

Avustusharkinnassa otetaan aikaisempaa painavammin huomioon hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve, mukaan lukien hakijan muualta saamat yleisavustukset sekä hakijan käytettävissä oleva varallisuus.

Hakuaika alkaa 7.12.2023 klo 9.00 ja päättyy 4.1.2024 klo 16.15
Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa.  Haut / Rauhantyön yleisavustukset vuodelle 2024 – Haeavustuksia.fi 

Huom! Hakemuksen täyttäminen edellyttää Suomi.fi-palvelussa annettua valtuutta:

valtionavustusten hakeminen - Haeavustuksia.fi - Valtiokonttori

Jos teillä ei vielä ole Suomi-fi-palvelussa annettuja valtuuksia tai riittäviä valtuuksia hakemusta valmistelevalle henkilölle, se kannattaa tehdä ensimmäiseksi.

Laatikoissa olevat tiedot ovat osin vanhentuneita ja ne tullaan poistamaan. 

Lisätietoja

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150077