Yleisavustukset rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toimintaan vuodelle 2023


Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille kansalaisjärjestöille, joiden tehtävänä on rauhan edistäminen pääsääntöisesti Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea rauhaa, yhteiskunnallista vakautta ja konfliktien ehkäisyä. 

Avustus on tarkoitettu kansalaisjärjestöjen varsinaiseen toimintaan. Avustusta voi hakea myös yhteen varsinaisen toiminnan osa-alueeseen. Toiminnan tulee olla ammattimaista, ympärivuotista ja jatkuvaa. Avustuksia ei myönnetä yksinomaan tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen tai matka-avustuksiin.

Avustusta voivat saada oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille, kunnille tai kuntayhtymille eikä yhtiöille.
Hakuaika alkaa 25.11.2022 ja päättyy 28.12.2022 klo 16.15. Haussa käytetään tätä hakulomaketta

Päivitys 22.12.2022: Eduskunta päätti (21.12.2022) 350.000 euron lisäyksestä rauhantyön järjestöjen toimintaan vuodelle 2023. Näin ollen oikeusministeriö voi käyttää rauhantyön avustuksiin 850.000 euroa.

Päätökset pyritään tekemään alkuvuodesta 2023. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Edellisen vuoden avustuksista tulee jättää selvitykset oikeusministeriöön viimeistään 31.3. tällä lomakkeella: selvityslomake 

Hallitussihteeri Pamela Sarasmo, [email protected], puh. 02951 50077


 

 

Lisätietoja

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus 0295150077