Rauhantyön yleisavustukset vuodelle 2024

Hakuinfo 20.12.2023

Rauhantyön yleisavustuksia haetaan ensimmäistä kertaa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Tästä syystä järjestämme halukkaille hakuinfon (Teams).

Ilmoittautumiset 19.12. mennessä: hallitussihteeri Pamela Sarasmo, [email protected]. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 19.12. Info järjestetään suomeksi.

Ohjelma
Hakuinfo ke 20.12.2023 klo 9.00 – 10.00

  • Tilaisuuden avaus: hallitussihteeri Pamela Sarasmo, oikeusministeriö
  • Uusi hakupalvelu – haeavustuksia.fi: erityisasiantuntija Waltteri Thusberg, Valtiokonttori
    - Valtuudet kuntoon!
    - Uuden järjestelmän käyttö
    - Mistä apua teknisiin kysymyksiin, jos ongelmia kuitenkin ilmenee?

Tervetuloa!

Haun kuvaus

Yleisavustus on tarkoitettu valtakunnallisille järjestöille, joiden tehtävänä on rauhantyö Suomessa. Avustuksen tavoitteena on rauhantyön avulla tukea rauhaa, yhteiskunnallista vakautta ja konfliktien ehkäisyä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää yleiset myöntöperusteet. Hakemusten keskinäisessä vertailussa huomioidaan, kuinka hyvin avustuksen tavoite, yleiset myöntöperusteet sekä haun arviointiperusteet täyttyvät.

Avustusharkinnassa otetaan aikaisempaa painavammin huomioon hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve, mukaan lukien hakijan muualta saamat yleisavustukset sekä hakijan käytettävissä oleva varallisuus.

Hakuaika alkaa 7.12.2023 klo 9.00 ja päättyy 4.1.2024 klo 16.15
Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa.  Haut / Rauhantyön yleisavustukset vuodelle 2024 – Haeavustuksia.fi 

Huom! Hakemuksen täyttäminen edellyttää Suomi.fi-palvelussa annettua valtuutta:

valtionavustusten hakeminen - Haeavustuksia.fi - Valtiokonttori

Jos teillä ei vielä ole Suomi-fi-palvelussa annettuja valtuuksia tai riittäviä valtuuksia hakemusta valmistelevalle henkilölle, se kannattaa tehdä ensimmäiseksi.

Selvitys avustuksen käytöstä


Vuodelle 2023 myönnetyistä avustuksista tulee jättää selvitykset oikeusministeriöön viimeistään 31.3.2024 tällä lomakkeella: selvityslomake
 

Vuonna 2023 myönnetyt rauhantyön yleisavustukset

Suomen Rauhanliitto-Finlands Fredsförbund ry 219 000 euroa
Suomen Rauhanpuolustajat ry 217 000 euroa
Suomen Sadankomitea ry 124 000 euroa
Rauhankasvatusinstituutti ry 120 000 euroa
SaferGlobe 35 000 euroa
Ålands fredsinstitut sr 26 000 euroa
Suomen YK-liitto ry 16 000 euroa
USKOT-foorumi 16 000 euroa
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 14 000 euroa
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 13 000 euroa
CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation sr 10 000 euroa
Suomen YK-nuoret ry 6 000 euroa
Aseistakieltäytyjäliitto 6 000 euroa
Suomen kristillinen rauhanliike ry 6 000 euroa
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 6 000 euroa
Pelastakaa Lapset ry 5 000 euroa
Pand-Taiteilijat rauhan puolesta ry 5 000 euroa
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 3 000 euroa
Suomen Sovittelufoorumi ry 3 000 euroa
WILPF, Suomen osasto ry 2 000 euroa
  yhteensä 852 000 euroa

Lisätietoja

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus Puhelin:0295150077   Sähköpostiosoite: