Oikeusblogi

Oikeusministeriö julkaisee Oikeusblogia, joka käsittelee oikeushallinnon ajankohtaisia aiheita. 

Blogiin kirjoittavat ministeri, kansliapäällikkö, osastojen ja yksiköiden päälliköt sekä muut ministeriön asiantuntijat.

Oikeusblogi