Hyppää sisältöön
Media

Kehityshankkeet tuovat yhteentoimivaa tietoa rakentamisalalle

ympäristöministeriö 17.5.2021 10.43
Uutinen

Rakennusten BIM-tietomallien parissa työskentelevien kannattaa höristää korvia meneillään oleville kehityshankkeille RAVA2 ja YTV2020. Niissä luodaan yhteentoimivia BIM-tietomallien vaatimuksia ja käyttötapauskuvauksia. Näiden perusteella rakennussuunnittelu ja -luvitus, sekä rakentaminen ja ylläpito tulevaisuudessa toimivat.

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tietojen tulee olla myös yhteentoimivassa muodossa, jotta yhteisen tietopääoman hyödyntämisestä saadaan kustannus- ja aikaetua niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että kaikki tietoa käsittelevät tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla. Sen ansiosta informaation merkitys ei muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä. Ympäristöministeriö panostaa rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen ja uudistaa osana tätä työtä rakennettujen kohteiden tietomallintamisen keskeisintä julkaisusarjaa: Yleiset tietomallivaatimukset 2012 (YTV2012).

Tietomallivaatimusten uudistaminen edistää merkittävästi digitalisaatiota sekä yhteentoimivuutta kiinteistö- ja rakentamisalalla. Osana tätä työtä määritellään rakennuksen BIM-tietomallien vaatimuksia, mikä tukee myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta.

BIM-tietomalli on ikään kuin digitaalinen ainesosaluettelo ja resepti, jonka mukaan rakennus on tehty. Kun tieto on sovitussa paikassa sovituilla nimillä tallennettuna standardin mukaisessa tiedostomuodossa, koneet voivat lukea tiedot erilaisiin tarpeisiin helposti, jopa automaattisesti.

RAVA2 valotti tietomallien hyödyntämisen tilaa meillä ja muualla

RAVA2-kehityshankkeessa tunnistettiin erilaisia käyttötapauksia BIM-tietomalleille ja määriteltiin, minkälaisia vaatimuksia rakennusvalvonnalla on niille. Hankkeen julkisella lausuntokierroksella saatiin arvokkaita lausuntoja avaintoimijoilta. ”Lausunnot kuvastavat, kuinka suuret odotukset rakentamisalalla on hankkeessa syntyvälle aineistolle ja erityisesti sille, miten koneluettavuuden avulla toiminta voi tehostua”, hankekoordinaattori Anna-Riitta Kallinen kertoo. 

RAVA2-hankkeessa nähtiin tärkeäksi erityisesti saada RH1- ja RH2-lomakkeiden tiedot sekä koordinaatistotiedot koneluettavasti IFC-mallista. Näistä laadittiin kaikkia suunnittelualoja koskeva tietomääritystaulukko (propertyset). 

Osana hanketta käsikirjoittaja Tomi Henttinen selvitti, miten tietomallintamisen hyödyntäminen on kehittynyt rakennusvalvonnassa. Kehitys sidottiin kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja standardeihin. Samalla Henttinen laati selvityksen hankkeeseen liittyvistä kansainvälisistä standardeista. Käsikirjoittajat Petri Kokko ja Vesa Karhu selvittivät, miten kansainvälisesti on ratkaistu IFC-tiedostojen siirtymistä kaupunkisuunnittelun CityGML- tietomalleihin. 

Parhaillaan on käynnissä YTV2012 osan 14, Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa, uudistaminen, jota ympäristöministeriön kanssa tekevät Digi- ja väestötietovirasto ja Kansallisarkisto. Osa 14 on ensimmäinen uusi osa uudesta paketista, jota YTV2020-hanke kokoaa. RAVA2-aineisto julkaistaan syksyllä samaan aikaan kuin päivitetty yleisten tietomallivaatimusten osa 14.

Uudessa YTV-rakenteessa tuotetaan kustakin uudistuvasta osasta tiedonvaihdon vähimmäisvaatimukset (Exchange Requirement) valituille käyttötapauksille (Use Case) EN ISO 29481-1 -standardin mukaisesti sekä tarkemmat IFC-standardiin pohjaavat tietosisältövaatimukset. RAVA2-kehityshankkeessa tunnistettiin, että myös YTV2012 osa 3 Arkkitehtisuunnittelu on tarpeen uudistaa heti seuraavaksi osan 14 jälkeen.

YTV2020-hankkeesta on saatu toukokuun alussa koekäyttöön talotekniikan ja rakennussuunnittelun nimistöt. Aineisto on koekäytössä lokakuuhun asti. Aineistoon on myös rakennettu erilaisia BIM-tietomalleja, joilla koekäyttö sujuu helpommin.

Lisätietoja:

Anna-Riitta Kallinen, hankekoordinaattori, [email protected], 0407709799

Sivun alkuun