Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelemaan säätiölain uudistamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2012 12.13
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta uudeksi säätiölaiksi. Tavoitteena on, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja ennakoitavissa olevalla tavalla.

Säätiölain uudistaminen on kirjattu tavoitteeksi pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan.

Työryhmän työn pohjana on oikeusministeriössä vuonna 2010 laadittu arviomuistio ja siitä saatu lausuntopalaute. Säätiölaki on ollut perusteiltaan voimassa vuodesta 1930. Säätiöiden toimintaympäristö ja –toimintatavat ovat tänä aikana muuttuneet merkittävästi.

Lain tärkeimmät uudistustarpeet liittyvät jatkuvarahoitteisten säätiöiden ominaispiirteisiin ja epäitsenäisten säätiöiden asemaan, tahdonvaltaisen ja pakottavan sääntelyn suhteeseen, säätiön tarkoitukselle asetetun hyödyllisyysvaatimuksen tarpeellisuuden arviointiin ja liiketoiminnan harjoittamisen sallimiseen nykyistä selkeämmin sekä säätiöiden hallinnon, vastuiden, velkojainsuojan, taloudellisen raportoinnin, varojen sijoittamisen, rekisteröinnin ja valvonnan sääntelyyn.

Vero-oikeudelliset kysymykset on rajattu uudistuksen ulkopuolelle.

Säätiöllä tarkoitetaan rekisteröityä oikeushenkilöä, johon perustaja on sijoittanut varoja määräämäänsä tarkoitukseen. Voimassa oleva säätiölaki koskee itsenäisiä, yksityisoikeudellisia säätiöitä. Suomessa on tällä hetkellä noin 2 800 toimivaa säätiötä.
Työryhmän tulee saada ehdotuksensa valmiiksi maaliskuun 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Antti T Leinonen, puh. 09 1606 7713, sähköposti: [email protected], ja
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 09 1606 7664, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun