Hyppää sisältöön
Media

Asianomistajan syyteoikeus virkarikoksissa muuttuu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2012 12.33
Tiedote -

Asianomistajan ensisijaisesta syyteoikeudesta virkarikosasioissa luovutaan. Asianomistajalla on virkarikosta epäiltäessä toissijainen syyteoikeus, joka on pääsääntö muissakin rikosasioissa. Tällöin asianomistaja voi nostaa syytteen vain, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan.

Muutos on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä tulemaan voimaan 1.3.2012.

Uudistus on yhteydessä maaliskuun alusta voimaan tulevaan perustuslain muutokseen. Perustuslain muutosesityksessä todettiin, ettei oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta ole merkityksellistä, onko asianomistajan syyteoikeus virkarikosasioissa järjestetty ensisijaiseksi vai toissijaiseksi. Molemmat järjestelyt turvaavat riittävät oikeussuojakeinot eikä virkarikosasioissa ole perusteltua poiketa yleisestä periaatteesta, jonka mukaan virallisella syyttäjällä on ensisijainen syyteoikeus.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 09 1606 7708
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun