Hyppää sisältöön
Media

Edunvalvojien valvontaan tarkennuksia toukokuun alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2011 7.00
Tiedote -

Edunvalvojia ja holhousviranomaisia eli maistraatteja koskevat säännökset täsmentyvät toukokuun alusta. Maistraattien mahdollisuudet myöntää vapautuksia tai helpotuksia edunvalvojien velvollisuuteen antaa ns. vuositili lisääntyvät. Lisäksi säännökset tarkentuvat siitä, missä laajuudessa edunvalvojan tekemä tili on tarkastettava.

Muutokset tuovat joustoa edunvalvojien ja holhousviranomaisten työhön ilman, että edunvalvonnassa olevien oikeusturva heikkenee. Lainmuutoksilla turvataan työvoiman riittävyys, sillä edunvalvonnan tarve kasvaa koko ajan.

Toukokuun alusta lähtien vapautus vuositilin tekemisestä tai tilikauden pidennys voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun edunvalvonnassa olevan varat on sijoitettu pankkitilille, josta varoja ei voida siirtää ilman holhousviranomaisen suostumusta tai jos edunvalvonnassa olevan omaisuus on muutoin turvattu.

Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinnin ja siitä seuraavan vuositilivelvollisuuden varallisuusraja nousee 15 000 eurosta 20 000 euroon.

Holhousviranomaisen on tarkastettava edunvalvojan antama tili hyvän tarkastustavan osoittamassa laajuudessa. Tili voidaan kuitenkin tarkistaa tätä yleispiirteisemmin, jos omaisuuden määrän tai muiden seikkojen perusteella päämiehen edun ei epäillä vaarantuvan.

Edunvalvonnassa olevan oikeusturva turvataan uudella säännöksellä holhousviranomaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Päämiehelle tuotettu vahinko on korvattava valtion varoista, jos tilintarkastuksessa ei ole havaittu jotakin seikkaa, joka olisi pitänyt havaita hyvän tarkastustavan mukaisessa tilintarkastuksessa. Myös säännökset yleisen edunvalvojan esteellisyydestä tarkentuvat.

Edunvalvojana voi toimia joko oikeusaputoimistossa työskentelevä yleinen edunvalvoja tai edunvalvottavan henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Edunvalvojan määrää joko maistraatti tai käräjäoikeus. Maistraatti myös valvoo edunvalvojien toimintaa.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen, puh. 09 1606 7703, sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun