Hyppää sisältöön
Media

Edunvalvonnan järjestämistä ostopalveluna aiotaan laajentaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2011 7.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt ostopalveluiden käytön laajentamista holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottamisessa. Työryhmän mielestä ostopalveluilla voitaisiin ensisijaisesti hoitaa ne edunvalvonnat, joihin oikeusaputoimiston resurssit eivät riitä. Ostopalveluja voitaisiin käyttää myös silloin, kun palvelujen alueellinen turvaaminen sitä vaatii.

Lähtökohtana olisi edelleen, että palvelut tuotetaan ensisijaisesti oikeusaputoimistoissa, vaikkei palvelun tuottaminen virkamiestyönä olekaan välttämätöntä. Ostopalvelujen lisääminen ei saisi vaikuttaa vakinaisen henkilökunnan virkasuhteiden pysyvyyteen.

Edunvalvontapalveluiden järjestämisen ovat vuoden 2009 alusta hoitaneet valtion oikeusaputoimistot. Aiemmin palvelun tuottivat pääosin kunnat. Oikeusaputoimisto voi järjestää palvelun joko omana toimintanaan tai ostamalla palvelut kokonaan tai osittain.

Tällä hetkellä oikeusaputoimistoissa hoidetaan virkatyönä noin 30 000 henkilön edunvalvonta. Noin 2 800 henkilön palvelut ostetaan ulkopuoliselta palvelutuottajalta: 21 kunnalta, yhdeltä järjestöltä ja kahdelta yksityiseltä ammatinharjoittajalta.

Tavoitteena on, että nykyistä suurempi osuus palveluista hankittaisiin ostopalveluina, sillä oikeusaputoimistojen toimipaikkojen määrä on lähivuosina vähenemässä. Toisaalta väestön ikääntymisen arvioidaan tulevaisuudessa lisäävän edunvalvonnan tarvetta. Mahdollinen syrjäytymisen lisääntyminen vaikuttaa samoin. Palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi ostopalveluilla on näistä syistä tärkeä merkitys. Taustalla on lisäksi valtion tuottavuusohjelma, joka edellyttää edunvalvontahenkilöstön vähentämistä.

Työryhmä painottaa, että ostettavan palvelun tulee olla laadultaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen omana toimintana tuotetun palvelun kanssa. Edunvalvonnan asiakkaiden tulee saada yhdenvertainen palvelu riippumatta sen tuottamistavasta.

Uusia edunvalvontapalveluiden tuottajia voisivat olla esimerkiksi kansalaisjärjestöt, asianajajat ja lakimiehet.

Työryhmä ehdottaa, että eri tuotantotapoja vertailtaisiin viimeistään vuonna 2015, kun käytössä on ollut useampia kilpailulla hankittuja ostopalveluyrityksiä. Sen perusteella arvioitaisiin, voidaanko ostopalvelujen käyttöä laajentaa edelleen.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Merja Muilu, puh. 09 1606 7564, ja työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs, puh. 09 1606 7603

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun