Hyppää sisältöön
Media

Esitys uudeksi ilmoittajansuojelulaiksi lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.7.2021 14.36
Tiedote

Oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmät ovat valmistelleet luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Tällä ilmoittajansuojelulailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva direktiivi. Virkamiestyöryhmän esitys on lausunnolla 27.8.2021 saakka. Valmistelua jatketaan lausuntokierroksen jälkeen.

Ehdotetun lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen lainsäädännön aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia ja vakavia haittoja.

Esitetty laki olisi ilmoittajien suojelua koskeva yleislaki lain soveltamisalalla. Laki täydentäisi jo voimassa olevaa erityissääntelyä ilmoittajien suojelusta. Lakia sovellettaisiin ilmoituksiin, jotka koskevat erikseen määritellyn lainsäädännön rikkomista. Laissa säädettäisiin ilmoittajan suojelun yleisistä edellytyksistä ja ilmoittamisesta ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. 

Ehdotetussa laissa asetettaisiin yli 50 työntekijää työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille sekä valtion virastoille velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Laissa olisi säännökset muun muassa ilmoituskanavia ja menettelyitä koskevista vaatimuksista.

Ilmoituksen voisi tietyissä tilanteissa tehdä myös keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jona toimisi valtioneuvoston oikeuskansleri. Tämä siirtäisi ilmoitukset ulkoisina ilmoituskanavina toimivien toimivaltaisten valvontaviranomaisten käsiteltäviksi. 

Ehdotetussa laissa kiellettäisiin ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Vastatoimien kiellon rikkomisesta tai ilmoittamisen estämisestä voisi seurata vahingonkorvausvastuu ja velvollisuus maksaa hyvitystä loukatulle.  

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toiminut työryhmä on selvittänyt työelämään liittyviä kysymyksiä ja valmistellut tähän liittyvät ehdotukset. Työryhmä ei ehdota muutoksia voimassa olevaan työlainsäädäntöön. 

Uuden lain tulisi olla voimassa viimeistään 17.12.2021.

Lausunnon voi antaa Lausuntopalvelu.fi:ssä 27. elokuuta 2021 asti.

Lue lisää hankesivulta: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Lisätietoja: 
Osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto, oikeusministeriö, p. 0295 150 016, [email protected] (5.-9.7.)
Neuvotteleva virkamies Juha Keränen, oikeusministeriö, p. 0295 150 142, [email protected] (ajalla 12.-16.7., ja 23.8.-)
Hallitussihteeri Johanna Nyberg, oikeusministeriö, p. 0295 150 068, [email protected] (ajalla 5.-16.7. ja 23.8.-)

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan liittyvät kysymykset (työlainsäädäntö)
Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 938, [email protected] (ajalla 9.8.-)
Erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 064 207, [email protected] (ajalla 28.6.-6.8.)
Asiantuntija Katariina Jämsén, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 143, [email protected] (ajalla 2.8.-)

Sivun alkuun