Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokous

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2011 12.54
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 9.-10. kesäkuuta 2011 Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustavat kokouksessa suurlähettiläs Jan Store ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola.

Esillä on muun muassa kansainvälisiä perintöasioita koskeva asetusehdotus, jonka osalta tavoitteena on sopia eräistä keskeisistä linjauksista jatkotyön pohjaksi. Asetuksella mm. yhtenäistettäisiin säännöksiä tuomioistuinten toimivallasta sekä siitä, minkä maan lakia sovelletaan kansainvälisessä perintöasiassa. Näin voitaisiin helpottaa kansainvälisten perintöasioiden hoitamista.

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä etenemissuunnitelma rikosuhrien oikeuksien ja suojelun vahvistamiseksi EU:ssa. Toimenpiteet aloitetaan laatimalla uusi direktiivi uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyssä. Komissio esittelee direktiiviehdotuksen tässä kokouksessa. Tavoitteena on taata, että kaikki rikoksen uhrit saisivat kotipaikastaan riippumatta EU:n vähimmäisvaatimusten mukaista tukea ja suojelua kaikkialla EU:n alueella. Valmistelut ovat käynnissä myös EU-sääntelyssä, joka mahdollistaisi lähestymiskieltojen vastavuoroisen tunnustamisen EU-maiden välillä.

Esillä kokouksessa on myös korruption torjunta EU:ssa. Komissio julkaisi 6. kesäkuuta toimenpidepaketin, jonka yhtenä elementtinä on joka toinen vuosi julkaistava raportti korruptiosta ja korruptiontorjunnasta EU:ssa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, 09 1606 7896, sekä erityisasiantuntijat Mikko Monto, EUE, +32 2 2878 594 ja Tiina Kangas-Alku, EUE, puh. +32 2 2878 431

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Tuija Brax
Sivun alkuun