Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n oikeusministerit käsittelevät Euroopan syyttäjänviraston perustamista

Oikeusministeriö
7.6.2016 10.11
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 9.-10. kesäkuuta Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Kokouksessa on käsiteltävänä Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista koskevan asetusehdotuksen tietyt artiklat, muun muassa viraston toiminnan avoimuus. Komissiolta odotetaan vielä jatkossa uutta arviota EPPO:n perustamisen kustannuksista ja hyödyistä.

Oikeusministerien kokouksessa on esillä rikosrekisteritietojen vaihtamista varten perustetun ECRIS-järjestelmän täydentäminen järjestelmällä, joka sisältää tiedot EU:n jäsenvaltioissa rikostuomion saaneista kolmansien maiden kansalaisista. Direktiiviehdotus on osa EU:n terrorismin vastaisia toimia. Kokouksessa esitellään tilannekatsaus ja keskustellaan siitä, rakennetaanko uusi järjestelmä EU-tasoiseksi keskitetyksi järjestelmäksi jäsenvaltioihin hajautetun järjestelmän sijaan.

Neuvostossa käsitellään myös päätöstä perheoikeuden alalla käynnistyvästä tiiviimmästä yhteistyöstä EU:n jäsenvaltioiden välillä. Nyt hyväksyttävänä olevia asetuksia sovelletaan tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden välillä mm. puolisoiden omaisuuden jakamisessa parisuhteen purkauduttua, kun asia liittyy useampaan jäsenvaltioon.

Tilannekatsauksena on esillä digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseen tähtäävä direktiiviehdotus digitaalisia sisältöjä koskevista sopimuksista. Digitaalisia sisältöjä ovat mm. tietokoneohjelmat ja erilaiset ladattavat mediasisällöt sekä erilaiset viestintäpalvelut.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170, sekä
erityisasiantuntijat Anna-Elina Pohjolainen (tietosuoja, siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431 ja Lauri Rautio (rikosoikeus), EUE, puh: +32 2 2878 594

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi)

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita


Jari Lindström
Sivun alkuun