Hyppää sisältöön
Media

EU:n perusoikeusvirasto FRA julkaisi HLBTI-kyselyn raportin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2020 17.11
Uutinen

EU:n perusoikeusvirasto FRA on julkaissut laajan tutkimusraportin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä- ja häirintäkokemuksista EU-maissa. Kysely toteutettiin vuonna 2018 ja siihen osallistui 140 000 henkilöä 28 EU-maassa (lisäksi Serbia ja Pohjois-Makedonia).

Kyselyssä selvitettiin lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) kokemuksia asenneilmapiiristä, syrjinnästä ja häirinnästä. Suomessa kyselyyn osallistui 4711 henkilöä. Aiempi vastaava raportti julkaistiin vuonna 2014.

Suomen tulokset ovat EU:n keskitasoa parempia ja useissa kysymyksissä edistystä on tapahtunut jonkin verran suhteessa aiempaan raporttiin. Hajonta EU-maiden kesken on todella suuri. Huolestuttavia tuloksia Suomen osalta ovat edelleen korkeat luvut häirinnän ja väkivallan suhteen. Tapauksista myös ilmoitetaan viranomaisille äärimmäisen harvoin.

Kyselyn keskeiset tulokset

Suomalaisten vastaajien tuloksia verrattu muiden EU-maiden vastaajien keskiarvoon.

Avoimuus HLBTI-identiteetistä

 • 39 % välttää usein tai aina kävelemästä käsi kädessä samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa (EU 61 %)
 • 15 % välttää usein tai aina tiettyjä paikkoja häirinnän pelossa (EU 33 %)
 • 50 % kokee voivansa olla melko tai hyvin avoin HLBTI-identiteetistään (EU 47 %)

Syrjintä

 • 14 % vastaajista oli kokenut syrjintää työelämässä kyselyä edeltäneiden 12 kk:n aikana (EU 21 %)
 • 31 % vastaajista oli kokenut syrjintää kahvilassa, ravintolassa, sairaalassa tai kaupassa (EU 42 %)

Häirintä ja väkivalta

 • 32 % suomalaisista vastaajista oli kokenut häirintää kyselyä edeltäneiden 12 kk:n aikana (EU 38 %)
 • 20 % trans- tai intersukupuolisista henkilöistä kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 5 vuoden aikana (ei vertailulukua)
 • 9 % oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi kyselyä edeltäneiden kyselyä edeltäneiden 5 vuoden aikana (EU 11%)

Viharikoksista tai syrjinnästä ilmoittaminen

 • 16 % ilmoitti poliisille kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta (EU 14 %)
 • 8 % ilmoitti syrijnnästä yhdenvertaisuus- tai tasa-arvovaltuutetulle tai muulle viranomaiselle (EU 11 %)

Suvaitsemattomuus ja ennakkoluulot

 • 70 % vastaajista sanoo, että ennakkoluulot ja suvaitsemattomuus ovat vähentyneet Suomessa kyselyä edeltäneiden 5 vuoden aikana (EU 40 %)
 • 11 % vastasi, että Suomessa ennakkoluulot ja suvaitsemattomuus ovat lisääntyneet (EU 36 %)
 • 61 % suomalaisista vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen hallitus tekee tehokasta työtä HLBTI-henkilöihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden vastustamiseksi (EU 33 %)

Koulutus

 • 25 % sateenkaarinuorista kertoo piilottavansa HLBTI-taustansa koulussa (EU 30 %)
 • 43 % nuorista (15-17-vuotiaat) kertoo, että koulussa on aina ollut joku, joka tukee tai puolustaa (EU 48 %)
 • 67 % nuorista kertoi, että kaverit tai opettajat ovat usein tai aina tukeneet HLBTI-henkilöitä (EU 60 %)
 • 59 % nuorista kertoi, että koulussa HLBTI-asioista puhutaan positiivisella tai neutraalilla tavalla (EU 33 %)

Raportti "A long way to go for LGBTI equality" FRA:n verkkosivuilla (englanniksi)

FRA:n tiedote raportin julkaisusta (englanniksi)

Sivun alkuun