Hyppää sisältöön
Media

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.4.2011 7.00
Tiedote -

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa kotimaassa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 12. huhtikuuta. Kotimaassa on 901 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista noin 40:llä.

Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 6.-9. huhtikuuta, mutta monissa ulkomailla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Äänestäjälle postitse lähetetyssä ilmoituskortissa on luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja puhelinpalvelusta. Maksuton puhelinpalvelu on suomeksi numerossa 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerossa 0800 9 4771.

Henkilö, jonka liikuntakyky on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 5.4. ennen kello 16 oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Uutta näissä vaaleissa on, että kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 17. huhtikuuta ja silloin äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä tai ennakkoon. Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä. Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. (09) 1606 7620
sähköposti: [email protected]

Ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille www.vaalit.fi tulee noin klo 18 ja noin klo 21 tiedot ennakkoon äänestäneiden määristä koko maassa. Kello 21 kerrotaan myös ennakkoon äänestäneiden määrät vaalipiireittäin ja kunnittain. Viikonloppuna (la-su) tiedot päivitetään jo noin klo 17.

Sivun alkuun