Hyppää sisältöön
Media

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta voimaan 1.4.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.1.2011 11.00
Tiedote -

Huhtikuun alussa tulee voimaan uusi laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Sen tarkoituksena on antaa avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä. Lain voimaantulo on määrä vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna 14. tammikuuta.

Uuden lain mukaan avopuolisoilla on oikeus hakea pesänjakajaa omaisuuden erottelun toimittamiseksi. Avopuolisolla on myös tietyin edellytyksin oikeus saada hyvitystä yhteistalouteen antamastaan panoksesta. Avopuolison oikeudet eivät uudistuksen jälkeenkään rinnastu aviopuolison oikeuksiin.

Uudistuksen tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta avoliiton aikana karttuneen omaisuuden jaossa ja tarjota riidanratkaisumenettely, jos avopuolisot eivät pysty sopimaan asiasta keskenään. Avopuolisot voivat keskinäisellä sopimuksellaan poiketa useimmista ehdotetun lain säännöksistä.

Uuden lain soveltamisala

Laki soveltuu sellaisiin avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Laki ei sovellu sellaisiin avoliittoihin, jonka toinen tai kumpikin osapuoli on avioliitossa.

Säännökset soveltuvat niin samaa kuin eri sukupuolta oleviin avopareihin. Laki soveltuu myös sellaisiin avoliittoihin, jotka ovat alkaneet ennen lain voimaantuloa. Toisaalta lakia ei sovelleta sellaisiin avoliittoihin, jotka ovat päättyneet ennen kuin laki tulee voimaan.

Uuden lain vaikutukset

Uuden lain mukaan avopuoliso voi vaatia omaisuuden erottelua avoliiton päätyttyä. Lähtökohtana erottelussa on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Irtaimet esineet katsotaan kuitenkin yhteisiksi, jollei voida selvittää, kummalle avopuolisolle tietty esine kuuluu.

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan ja omaisuuden jakaminen ainoastaan omistuksen perusteella merkitsisi hyötymistä toisen kustannuksella. Hyvityksen saaminen edellyttää, että epäsuhta avopuolisoiden panostuksissa ei ole vähäinen.

Hyvitykseen oikeuttava panos voi olla esimerkiksi taloustyötä kotona toisen avopuolison kartuttaessa omaisuuttaan työelämässä. Myös merkittävä rakennus- ja korjaustyö tai pitkäaikainen hoivatyö kotona toisen avopuolison hyväksi voi oikeuttaa hyvitykseen.

Pesänjakaja voi toimittaa omaisuuden erottelun

Avopuolisot voivat uuden lain mukaan sopia omaisuuden erottelusta ja hyvityksestä keskenään. Jos sopiminen ei onnistu, erottelua varten voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Pesänjakaja toimittaa omaisuuden erottelun ja päättää mahdollisesta hyvityksestä. Todisteena erottelusta laaditaan erottelukirja. Jollei pesänjakajaa ole haettu, hyvitysvaatimus voidaan myös viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Oikeus hyvitykseen raukeaa, jos sitä ei ole vaadittu kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden erottelusta. Siinä tapauksessa, että avopuolisot eivät erottele omaisuuttaan, oikeus hyvitykseen raukeaa kolmen vuoden kuluttua erilleen muuttamisesta tai avopuolison kuolemasta.

Suoja avopuolison kuoleman varalta

Avopuolison suojaa täydennetään siten, että tämä voi saada toisen avopuolison kuoltua harkinnanvaraista avustusta kuolinpesästä. Avustus voidaan antaa myös käyttöoikeutena omaisuuteen. Avustuksella voidaan pehmentää toimeentulon äkillistä muutosta, jos avopuoliso on ollut taloudellisesti riippuvainenkuolleesta avopuolisosta. Avopuoliso ei saa perintöoikeutta perittävän avopuolison omaisuuteen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen, puh. 09 1606 7703
sähköposti: [email protected]

Kysymyksiä ja vastauksia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

Sivun alkuun