Hyppää sisältöön
Media

Lakiesitys: Äitiyden selvittäminen helpottuu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.01
Tiedote

Hallitus ehdottaa vanhemmuutta koskevaan lainsäädäntöön muutoksia, jotka helpottaisivat perhesuhteiden selvittämistä ja edistäisivät lapsen oikeutta tuntea vanhempansa. Tarkoituksena on, että äitiyttä ja isyyttä koskeva sääntely olisi mahdollisimman yhdenmukainen.

Vanhemmuuslakiin tehtävä muutos mahdollistaisi synnyttäneen äidin selvittämisen ja vahvistamisen tilanteissa, joissa asiasta ei ole asiakirjoja tai asiakirjojen luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä. Synnyttänyt äiti selvitettäisiin tällöin DNA-tutkimuksen avulla.

Samalla täydennettäisiin myös oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevaa sääntelyä. Lakia esitetään muutettavaksi siten, että haudatusta vainajasta voitaisiin ottaa kudosnäyte vanhemmuuden selvittämiseksi tuomioistuimen päätöksellä.

​Uudistuksella halutaan edistää lapsen oikeutta tuntea vanhempansa, helpottaa perheiden arkea ja mahdollistaa perhesuhteita koskevien tietojen rekisteröinti väestötietojärjestelmään myös sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen syntymään liittyvät olosuhteet ovat epäselvät tai asiakirjanäyttö on puutteellinen.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Mari Kaipomäki, p. 0295 150 062, [email protected]

 

Sivun alkuun