Hyppää sisältöön
Media

Lausuntokierroksella: Muutoksia rikoslakiin pakotteiden noudattamisen tehostamiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2024 15.18
Tiedote

Tänä keväänä Euroopan unionissa hyväksyttiin uudet säännöt, joilla määritellään EU:n pakotteiden rikkomista koskevat rikokset ja niistä säädettävät rangaistukset. Pakoterikosdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintö on nyt lausunnolla.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että Euroopan unionin asettamien pakotteiden rikkominen on kaikissa jäsenvaltioissa rangaistavaa ja että rangaistussäännökset täyttävät yhteisen vähimmäistason. Oikeusministeriön asettama työryhmä on arvioinut, mitä lainsäädäntömuutoksia pakoterikosdirektiivin täytäntöönpano edellyttää, ja valmistellut tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Nyt ehdotettavalla rikoslainsäädännöllä pyritään tehostamaan pakotteiden noudattamista.

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset pakoterikkomuksista sekä pakoterikoksesta, törkeästä pakoterikoksesta ja tuottamuksellisesta pakoterikoksesta. Rikoksiin sovellettaisiin oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Direktiivin velvoitteiden mukaisesti näiden rikosten osalta yhteisösakon maksimimäärä olisi viisi prosenttia oikeushenkilön liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 850 000 ja enintään 40 miljoonaa euroa. Niin sanottua ilmoittajansuojelulakia sovellettaisiin pakotteiden rikkomisesta ilmoittaneiden henkilöiden suojeluun.

Jäsenvaltiot velvoitetaan panemaan direktiivi täytäntöön tavallista lyhyemmässä aikataulussa, viimeistään 20.5.2025. Tämän vuoksi direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmisteleva työryhmä aloitti työskentelyn jo ennen direktiivin hyväksymistä.

Mietinnöstä voi jättää lausunnon lausuntopalvelussa 29.7.2024 asti.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos, p. 0295 150 054, [email protected]
erityisasiantuntija Sonja Sjöman p. 0295 150 237, [email protected]
lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala p. 0295 150 486, [email protected]

Pakoterikosdirektiivin täytäntöönpano, työryhmämietintö

Sivun alkuun