Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Häkkänen och Rysslands justitieminister Konovalov diskuterade det straffrättsliga samarbetet vid sitt möte i Moskva

Justitieministeriet
2.10.2018 10.08 | Publicerad på svenska 2.10.2018 kl. 12.24
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen mötte Rysslands justitieminister Alexandr Konovalov i Moskva. Ärenden som togs upp vid mötet var bland annat valpåverkan, antalet utländska fångar i fängelserna och gränsöverskridande cyberbrottslighet.

- Ökningen i den gränsöverskridande brottsligheten har ökat behovet att stärka det gränsöverskridande samarbetet. Finland har förbundit sig till att främja det gränsöverskridande samarbetet på straffrättens område och för detta behöver vi också ett starkare engagemang från Rysslands sida, sade Häkkänen.

Häkkänen och Konovalov talade om antalet utländska fångar i fängelserna och möjligheterna att överlämna dem till sitt hemland för att avtjäna straffet. Antalet utländska fångar i finska fängelser har fortsatt att öka. Därför är det nödvändigt att bedöma möjligheterna att underlätta överföringen av utländska fångar till sina hemländer.  Överföring av dömda mellan Finland och Ryssland baserar sig i dagens läge på fångens frivillighet.

- Jag tycker att det är viktigt att den som dömts för ett brott kan avtjäna straffet i sitt hemland. Vi bör arbeta tillsammans för att effektivisera behandlingen av dessa ärenden, konstaterade Häkkänen.

En allt större del av brottsligheten sker inom datanäten. Bekämpning av cyberbrottslighet förutsätter nya former av gränsöverskridande samarbete, speciellt när det gäller inhämtning av elektroniskt bevismaterial från andra länder.

- Jag anser det vara viktigt att det internationella samfundet förbinder sig till att bekämpa cyberbrottlighet på bred front. Till exempel inom Europarådet har man gjort ett gott arbete för att främja bekämpning av IT-relaterad brottslighet. Enligt min åsikt skulle det vara viktigt för Ryssland att överväga att delta i detta arbete fullt ut, konstaterade Häkkänen.

Andra frågor som diskuterades var bland annat valpåverkan, ställningen för Jehovas vittnen i Ryssland och det aktuella arbetet mot våld i nära relationer.

Under sitt besök träffar Häkkänen också bl.a. Rysslands chefsåklagare, högsta domstolens president, ordföranden för lagutskottet i duman samt företrädare för det civila samhället och näringslivet.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 2951 50131

Sivun alkuun