Hyppää sisältöön
Media

Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva lakiehdotus lausunnolla

Julkaisuajankohta 26.5.2017 10.07
Uutinen

Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on parhaillaan lausunnolla. Uusi laki korvaisi nykyisin voimassa olevan hallintolainkäyttölain.

Uusi laki ei muuttaisi hallintolainkäytön keskeisiä periaatteita mutta menettelyistä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Lain tavoitteena on muun muassa selkeyttää menettelyä hallintotuomioistuinten asiakkaille. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja muut uudistustarpeet.

Merkittävä muutos voimassa olevaan sääntelyyn olisi, että haettaessa muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta edellytettäisiin lähtökohtaisesti valituslupaa. Nykyisin valituslupajärjestelmän piiriin kuuluu noin puolet korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä valitusasioista.

Uutta lakia sovellettaisiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, alueellisissa hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muutoksenhakulautakunnissa sekä tiettyjen asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa.

Määräaika lausunnoille on 13.6.2017.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Arja Manner (paikalla 2.5. alkaen), puh. 02951 50450 ja erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, puh. 02951 50228, sähköposti: [email protected]

Linkit

Ehdotus Lausuntopalvelu.fi:ssä

Sivun alkuun