Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Kaikkien tahojen panos tarpeen saamen kielen elvyttämiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2011 6.40
Tiedote -

- Saamen kielen elvyttämiseen tarvitaan kaikkien tahojen panosta. On ensiarvoisen tärkeää, että niin valtiolliset ja kunnalliset viranomaiset, saamelaiskäräjät, saamelaisyhdistykset kuin kaikki kielen puhujatkin yhdessä työskentelevät sen eteen, että kielen elvyttämiseksi löydetään pysyvä ja tehokas malli, korosti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tiistaina Helsingissä saamelaiskäräjien järjestämässä saamen kielen ja maorin kielen elvyttämistä koskeneessa seminaarissa.

- Vaikka saamelaisille alkuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan todetaan perustuslaissa ja kieleen liittyvät oikeudet turvataan useissa meitä sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa, kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä, pohjois-, inarin- ja koltansaame, ovat uhanalaisia. Erityisessä vaarassa ovat pienet inarin- ja koltansaamen kielet, joiden säilymiseksi tarvitaan kiireesti riittävän tehokkaita toimenpiteitä.

- Suurin osa saamelaisista asuu nykyisin saamen kotiseutualueen ulkopuolella, joten on syytä pitää mielessä myös se, että saamelaisten perustuslaillinen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin koskee koko maata. Erityinen huomio tulee kiinnittää siihen, että kaikilla saamelaislapsilla on aito mahdollisuus oppia kieltänsä ja kulttuuriansa koko valtakunnan alueella. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi lasten kielipesistä, totesi ministeri Henriksson.

- Ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien vahvistaminen on vahvasti esillä hallitusohjelmassa. Valtioneuvosto muun muassa laatii vuonna 2012 ensimmäinen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman. Hanketta koordinoivana ministeriönä toivomme valmistelussa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, Henriksson jatkoi.

- Saamelaiskulttuuria koskeva myönteinen lähiaikojen tapahtuma on Inarin saamelaiskulttuurikeskuksen avautuminen 31.10.2011 mennessä. Rakennukseen tulee uudet toimitilat saamelaiskäräjille sekä tiloja saamelaisalueen koulutuskeskukselle, saamelaisarkistolle sekä saamelaisyhdistyksille.

- Eniten ristiriitoja herättävä ja julkisuudessa vilkasta keskustelua aiheuttava kysymys on ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen ratifiointi. Hallituksen ohjelmassa todetaan, että sopimuksen ratifiointi on tavoitteena tällä hallituskaudella. Jotta tähän tärkeään tavoitteeseen päästään, on kotimaista lainsäädäntöä edelleen kehitettävä.

Lisätiedot:
erityisavustaja Thomas Bergman, puh. 09 1606 7506
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun