Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Antti Häkkänen: Oikeudenkäyntejä nopeutetaan uudella lakipaketilla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.4.2018 15.13
Tiedote

Oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskeva lakiesitys annettiin tänään eduskunnalle. Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan uudistuksen tavoitteena on tehostaa oikeudenkäyntejä hallintotuomioistuimissa ja hallintotuomioistuinten resurssien käyttöä. Uudet menettelysäännökset vähentäisivät perusteettomia eroja menettelytavoissa eri hallintotuomioistuinten kesken.

- Suomi on maailman kärkipään oikeusvaltio, mutta meillä on vielä parannettavaa. Oikeusprosesseja on tehostettava ja jokaisen on saatava asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa nopeasti ja laadukkaasti. Tällä uudistuksella on tavoitteena tehostaa oikeudenkäyntimenettelyä, jotta päätökset voitaisiin tehdä ilman aiheettomia viivytyksiä korkea laatu varmistaen, Häkkänen korostaa. 

Uuden lakiesityksen mukaan haettaessa hallinto-oikeuden päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta edellytettäisiin jatkossa lähtökohtaisesti aina valituslupaa.

- Näin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ohjaisivat hallintoviranomaisten päätöksentekoa sekä muiden hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöä nykyistä laajemmin. Tämä vahvistaa kansalaisten oikeusturvaa. Valituslupajärjestelmän laajentaminen ja oikeudenkäyntimenettelyn tehostuminen voivat myös osaltaan nopeuttaa lainvoimaisen päätöksen saamista hallintoasioissa, oikeusministeri Antti Häkkänen painottaa. 

- Uudistusta tarvitaan myös, jotta menettelyä koskevat säännökset nykyistä paremmin vastaisivat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Uudessa laissa pääsy tuomioistuimeen oikeutta tai velvollisuutta koskevassa asiassa turvattaisiin nykyistä selkeämmin, Häkkänen sanoo.

Uusi laki korvaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain. Uudessa laissa hallintoasiaa eli esimerkiksi viranomaisen päätöstä koskevan valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin. Häkkäsen mukaan säännösten täsmentäminen parantaa myös oikeudenkäynnin osapuolten mahdollisuuksia hoitaa asiaa, sekä kirjallisessa menettelyssä että mahdolliseen suulliseen käsittelyyn valmistautumisessa.

- Lähtökohtana on jatkossakin, että asianosaiset voivat hoitaa asiaansa hallintotuomioistuimessa ilman avustajaa tai asiamiestä. Uusien selkeiden menettelysäännösten avulla asianosaisten on helpompi olla selvillä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan oikeudenkäynnissä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Lauri Koskentausta, puh. 02951 50131

Sivun alkuun