Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Brax Luxemburgissa: Romanien aseman kohentaminen on EU:n suurimpia perusoikeuskysymyksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2011 13.00
Tiedote -

- Suomi pitää Euroopan komission jäsenmaiden romanistrategioita koskevaa tiedonantoa tervetulleena. Romanien aseman kohentamisessa on kyse perus- ja ihmisoikeuksista, totesi oikeusministeri Tuija Brax oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa Luxemburgissa.

Oikeusministerit keskustelivat tänään romanien asemasta EU:ssa. Komissio on 5. huhtikuuta julkaissut jäsenmaiden romanistrategioita koskevan tiedonannon. Sen mukaan EU:ssa on asetettava romaneita koskeville toimille selkeät tavoitteet sekä kansallisella että alue- ja paikallistasolla.

Ministeri Brax painotti komission tiedonannon tehokkaan seurannan merkitystä.
- Euroopan komissiolla on keskeinen rooli sekä EU:n syrjintälainsäädännön täytäntöönpanon että EU:n rahastojen käytön valvonnassa. Myös romanien perusoikeuksien toteutumisen valvonnassa tarvitaan seurantaa. Kaikkein olennaisin on kysymys, mitä seuraa, jos ja kun puutteita paljastuu.

Ministeri Brax korosti, että romanien perusoikeuksien toteutumiseksi tulisi ottaa käyttöön kaikki kansalliset ja unionin oikeuden instrumentit.

- Komission on tarvittaessa vietävä rikkomukset EU-tuomioistuimeen. Jäsenvaltioiden ja komission on löydettävä keinot ottaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien eurooppalaisten tukemiseksi tarkoitetut EU-varat käyttöön romanienauttamiseksi heidän kotivaltioissaan.

Ministeri Brax korosti myös tiedonsaannin merkitystä.
- Sekä viranomaisten että romanien on koko EU:n alueella oltava tietoisia syrjintää koskevasta lainsäädännöstä ja siitä, että syrjintä on kielletty.

Romanilasten asemaan kiinnitetään huomiota myös EU:n lasten oikeuksien toimintaohjelmassa, jota koskevan ehdotuksensa komissio tässä neuvostossa esittelee.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 09 1606 7896 ja
erityisavustaja Henna Hakkarainen, puh. 09 1606 7520

Tuija Brax
Sivun alkuun