Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieministeriet ska utreda hur väl stiftelselagen fungerar - svara på en enkät

Justitieministeriet
3.10.2018 12.01
Nyhet

Den nya stiftelselagen trädde i kraft i december 2015. Syftet med lagen är att göra det lättare att bilda en stiftelse och bedriva stiftelseverksamhet samt att öka verksamhets öppenhet och förbättra tillsynen över stiftelser. Under hösten ska det utredas hur väl den nya lagen fungerar och vilka konsekvenser den har haft genom en öppen enkät som riktar sig till stiftelser, deras intressegrupper och tjänsteleverantörer.

Enkäten ger viktig information som behövs för att kunna bedöma den nya lagens funktion och effekter. Utredningen som utarbetas utifrån enkätsvaren ska överlämnas till riksdagen före slutet av 2018. Deltagarna informeras när utredningen publiceras.

Svarstiden går ut i slutet av oktober.

Svara på enkäten här

En svensk översättning av enkäten

(Med hjälp av översättningen är det möjligt svara på den finska Webropol-enkäten. Alla öppna frågor kan naturligtvis besvaras på svenska.)

Sivun alkuun