Hyppää sisältöön
Media

Rikosrekisteritietojen vaihtoa EU-maiden kesken tehostetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2012 10.00
Tiedote -

Rikosrekisteritietojen säilyttämistä ja luovuttamista Suomen ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä koskeva laki tulee voimaan 15. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 11. toukokuuta.

EU-valtiot toimittavat nykyisinkin toiselle jäsenvaltiolle tiedon sen kansalaiselle annetusta tuomiosta ja luovuttavat rikosrekisteritietoja pyynnöstä rikosasian käsittelyä varten. Uudistuksessa tietojenvaihtoa tehostetaan siten, että tiedot luovutetaan jatkossa sähköisessä muodossa eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) kautta. Tietojenvaihdossa keskusviranomaisena toimii Oikeusrekisterikeskus.

Jäsenvaltiot luovuttavat toisilleen vankeustuomioiden lisäksi tietoja tuomioistuimen määräämistä sakkorangaistuksista. Suomen osalta menettely on uusi, sillä nykyisin sakkorekisteristä ei luovuteta tietoja muille jäsenvaltioille.

Rikosrekisteritietoja säilytetään ainoastaan jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa eikä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisterikantoihin ole suoraa pääsyä. Kukin valtio säilyttää omien kansalaistensa tiedot myös muissa jäsenvaltioissa annetuista tuomioista. Tällöin valtio voi kattavasti vastata kansalaisen rikosrekisteritietoja koskeviin tiedusteluihin.

Tiedot Suomen kansalaisille muissa jäsenvaltioissa annetuista tuomioista säilytetään tätä varten perustettavassa säilytysrekisterissä. Sieltäsiirretään rikosrekisteriin sellaiset tuomiot, jotka tulee Suomen lainsäädännön mukaan merkitä rikosrekisteriin. Muista säilytysrekisterissä olevista tuomioista, esimerkiksi sakkotuomioista, merkitään rikosrekisteriin se, että säilytysrekisteri sisältää tiedot tällaisesta tuomiosta.

Säilytysrekisteriin merkitään toisen jäsenvaltion toimittamat tiedot. Rekisterin tietoja luovutetaan rajoitetusti. Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiset saavat säilytysrekisteristä sellaiset tiedot, jotka ne nykyisin voivat saada toisesta jäsenvaltiosta oikeusapupyynnön perusteella. Tämä nopeuttaa tietojen hankintaa ja osaltaan lyhentää rikosasioiden kokonaiskäsittelyaikaa.

Säilytysrekisterissä olevat tiedot poistetaan, kun tiedon toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa poistaneensa tiedot omasta rekisteristään.

Uutta on myös se, että toisen jäsenvaltion kansalaisen pyytäessä Oikeusrekisterikeskukselta itseään koskevan rikosrekisteriotteen, pyyntö välitetään henkilön kansalaisuusvaltioon. Tarkoituksena on varmistaa, että lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu ei voi pitää tällaista tuomiota salassa eikä harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, puh. 09 1606 7678
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun