Hyppää sisältöön
Media

Suomi raportoi GRECO:lle vaalirahoituksesta ja lahjonnasta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2009 7.00
Tiedote -

GRECO antoi joulukuussa 2007 Suomelle kymmenen puoluerahoituksen avoimuutta koskevaa suositusta. Oikeusministeriö asetti vaali- ja puoluerahoitustoimikunnan arvioimaan tarpeita muuttaa lainsäädäntöä ja menettelytapoja. Vaaliehdokkaiden rahoitusta koskevaa sääntelyä on toimikunnan ehdotusten pohjalta uudistettu toukokuussa 2009 voimaan tulleilla laajoilla muutoksilla. Puoluerahoitusta koskevien suositusten täytäntöönpano on kesken. Siltä osin toimikunnan työn on tarkoitus valmistua syyskuun 2009 loppuun mennessä.

Suomen vastauksessa kerrotaan, että vaaliehdokkaiden tulee nykyisin mm. eritellä vaalikampanjansa kulut ja saamansa rahoitus huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi erikseen ilmoitettavan tuen rajoja on merkittävästi alennettu. Vaalirahoituksen valvontavastuu on osoitettu Valtiontalouden tarkastusvirastolle, jonka riippumaton asema on turvattu perustuslaissa. Myös vaalirahoitusilmoitusten julkisuutta ja kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia on edistetty.

Lahjonnan kriminalisointia koskeviin GRECO:n suosituksiin liittyvää lainsäädännön muutostarvetta arvioidaan oikeusministeriön työryhmässä, jonka työn on määrä valmistua syyskuun loppuun mennessä. Työryhmä harkitsee elinkeinoelämän lahjusrikoksista säädettyjen rangaistusten koventamista samoin kuin kansanedustajan lahjontaa koskevien säännösten muuttamista vastaamaan Euroopan neuvoston lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen määräyksiä.


Tämänhetkisen aikataulun mukaan GRECO käsittelee joulukuun täysistunnossaan suositusten noudattamista jäsenmaissa.


Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, puh. (09) 1606 7624
Puoluerahoitus: erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, puh. (09) 1606 7953
Lahjonnan kriminalisointi: lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, puh. (09) 1606 7700
sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)om.fi


Tuija Brax
Sivun alkuun