Hyppää sisältöön
Media

Törkeä metsästysrikos rikoslakiin 1. huhtikuuta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2011 12.00
Tiedote -

Vakavista metsästysrikoksista voidaan huhtikuun alusta alkaen määrätä nykyistä ankarampia rangaistuksia, kun lakiin lisätty säännös törkeästä metsätysrikoksesta tulee voimaan. Uudistuksen voimaantulo on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä 11. maaliskuuta.

Törkeästä metsästysrikoksesta tuomitaan, jos rikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla. Tämä voi olla kyseessä, jos eläimelle on aiheutettu pitkäaikaista kärsimystä. Törkeästä teosta tuomitaan myös, jos rikoksen kohteena on suuri määrä riistaeläimiä. Lisäksi törkeänä pidetään rikosta, jolla tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai joka on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Esimerkiksi myyntikanavien järjestäminen etukäteen voi olla tästä osoituksena.

Metsästysrikos arvioidaan törkeäksi myös, jos laittomasti tapetaan ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi taikka vahingoitetaan sitä. Mainittujen eläinlajien yksilöön kohdistuvan rikoksen arvioiminen törkeäksi vastaa näiden lajien suojeluarvoa ja suojelun tarvetta ja Suomi on EU:n jäsenvaltiona sitoutunut niiden erityiseen suojeluun. Edellytyksenä törkeästä metsästysrikoksesta tuomitsemiselle on lisäksi aina, että teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rangaistus törkeästä metsästysrikoksesta on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Perusmuotoisen metsästysrikoksen rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

Lakiin otetaan myös uusi säännös törkeästä metsästysrikoksella saadun laittoman saaliin kätkemisestä. Seuraamus törkeästä teosta on sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Perusmuotoisen laittoman saaliin kätkemisen enimmäisrangaistus nostetaan nykyisestä kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen vankeutta. Laittoman saaliin kätkeminen käsittää muun muassa saaliin kuljettamisen, välittämisen tai myymisen.

Törkeästä metsästysrikoksesta tuomittava määrätään aina metsästyskieltoon, jos ei ole erityisen painavia syitä jättää kieltoa määräämättä. Metsästyskielto törkeästä teosta on kestoltaan vähintään kolmen ja enintään kymmenen vuoden pituinen. Metsästysrikoksesta voidaan nykyisin määrätä enintään viiden vuoden metsästyskielto.

Metsästysrikosten tutkinnan tehostamiseksi poliisille annetaan mahdollisuus televalvontaan ja matkaviestimen sijaintitietojen hankkimiseen, kun kyseessä on törkeän metsästysrikoksen tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä koskevan rikoksen esitutkinta. Näin saatavien tietojen avulla voidaan selvittää rikoksesta epäillyn matkapuhelin- ja sähköpostiliikennettä sekä sitä, keitä rikoksentekopaikan läheisyydessä on liikkunut. Televalvonnalla ei saada tietoa viestin sisällöstä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, puh. 09 1606 7725
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun