Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa vesilakiin tarkistuksia vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2023 16.09
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa muutoksia vesilakiin. Tavoitteena on, että vesivoimalaitoksista niin sanotut nollavelvoitelaitokset voitaisiin velvoittaa nykyistä useammin osallistumaan vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Työryhmän ehdotuksen mukaan vesilakiin lisättäisiin mahdollisuus määrätä uusi kalatalousvelvoite, kalatalousmaksu tai niiden yhdistelmä sellaisen vesivoimalaitoksen lupaan, johon sitä ei entuudestaan sisälly. Tarkoituksena on tukea vaelluskalakantojen elvyttämistä sekä osaltaan ehkäistä luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä Suomessa. 

Ehdotuksen mukaan vesivoimalaitosluvan haltijalla olisi kuitenkin oikeus saada valtiolta korvausta, jos uusi velvoite heikentäisi merkittävästi vesivoimalaitoksen toimintaa tai sen täytäntöönpanosta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia.

Työryhmä ehdottaa myös, että jatkossa valtio voisi vaelluskalakantojen turvaamiseksi tarvittaessa lunastaa vähäarvoisen vesivoimalaitoksen, jonka merkitys energiahuollon näkökulmasta on vähäinen.

Tällä hetkellä Suomessa on arviolta 140 vesivoimalaitoista, joiden lupaan ei sisälly kalatalousmaksua tai kalatalousvelvoitetta, joilla kalakannoille tai kalastukselle aiheutettua vahinkoa ehkäistään tai vähennetään. Kalatalousvelvoite voi olla esimerkiksi kalatien rakentaminen, kalataloudellinen kunnostustoimenpide tai kalojen istutus. Kalatalousmaksua taas käytetään näiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Esitykseen sisältyy tärkeitä valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Näitä arvioidaan jatkovalmistelussa lausuntopalautteen pohjalta.

Työryhmän mietintö on lähetetty lausunnolle ja siihen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssa 31.5.2023 asti. 

Uudistuksen jatkosta päättää seuraava hallitus.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jari Salila, p. 0295 150 584, [email protected]

Uuden kalatalousvelvoitetta tai -maksua koskevan lupamääräyksen antaminen vesivoimalaitokselle - Vesilain tarkistamistyöryhmän mietintö

Lausuntopalvelu.fi

 

Sivun alkuun