Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp ska bereda lagstiftning för jämkning av skyldigheten att ersätta rättegångskostnader

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 12.46
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till reform av lagstiftningen om rättegångskostnader i tvistemål. Målet är att förbättra tillgången till rättslig prövning genom att minska kostnadsrisken i tvistemål. Arbetet är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Rättegångskostnaderna i tvistemål har ökat sedan 1990-talet. Detta bedömts ha höjt tröskeln för i synnerhet privatpersoner och små företag att föra sitt ärende till domstol.

Arbetsgruppen har till uppgift att utarbeta lagförslag som ger domstolarna bättre möjligheter att på eget initiativ jämka beloppet av de rättegångskostnader som den förlorande parten döms att betala. På detta sätt kan man minska kostnadsrisken i samband med rättegång, förbättra ställningen för den förlorande parten och ingripa i de mest oskäliga fallen.

Arbetsgruppen ska också bedöma om rättegångsbiträdena bör vara skyldiga att före rättegången ge sin klient en uppskattning av de rättegångskostnader som eventuellt orsakas i ärendet.

Arbetsgruppens mandattid fortsätter till slutet av april 2022.

Justitieministeriet ska också utreda om det är möjligt att skapa ett förenklat rättegångsförfarande för mindre tvistemål. Detta så kallade småmålsförfarandet kunde göra domstolsbehandlingen av mindre tvistemål billigare än för närvarande, i synnerhet om människor och sammanslutningar i detta system själva kan driva sina ärenden i domstol. 

Ytterligare information: Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected]
 

Sivun alkuun