Bestämmelser som gäller vardagsliv

Justitieministeriet bereder den centrala lagstiftningen som gäller enskilda personers och organisationers rättsliga ställning. Till ministeriets ansvarsområde hör exempelvis familje- och arvsrätt, avtals- och skadeståndsrätt, konsumentskydd och bolagsrätt.

  • Lagen om bostadsaktiebolag »

    Handböcker, anvisningar och annan information som gäller bostadsaktiebolag.

  • För- och efternamn »

    Enligt lagen om för- och efternamn behandlas ärenden som gäller anmälan om och ändring av för- eller efternamn i första instans av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.