FI SV

Oikeusministeriön kansliapäällikön virka haettavana

6.3.2018 11.36

Oikeusministeriössä on haettavana ministeriön kansliapäällikön virka 1.6.2018 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa ministeriön toimintaa ja sen kehittämistä, strategista suunnittelua ja hallinnonalan tulosohjausta sekä ministeriön tulosjohtamista.

Hakuilmoitus löytyy Valtiolle.fi  -palvelusta