Lagen om bostadsaktiebolag

På denna sida finns länkar till handböcker, anvisningar och annan information som gäller bostadsaktiebolag. Den mest omfattande är handboken om lagen om bostadsaktiebolag som innehåller ett sammandrag av de viktigaste ändringarna i den nya lagen jämfört med den tidigare lagstiftningen.

ASREK – digitalt bostadsaktieregister

Justitieministeriet deltar i ett projekt för att planera digitaliseringen av bostadsaktieregistret. Det är ett av regeringens spetsprojekt och avsikten är att utnyttja digitaliseringens möjligheter bland annat för att förbättra tillgången till och tillförlitligheten hos uppgifterna om aktielägenheter och deras ägare, samtidigt som registret blir mera heltäckande. Detta skapar förutsättningar för digitala tjänster, som till exempel digital handel med bostadsaktier, förvaltning av säkerheter och hanteringen bostadsaktiebolagens livscykel. Idén med ASREK-systemet är att göra det möjligt att samla in olika typer av information till en enhetlig servicehelhet för användarna.

Ytterligare information på ASREK-projektets webbplats www.mmm.fi/asrek