Lediga arbetsplatser vid justitieministeriet utlyses i tjänsten Valtiolle.fi.

Behandling av personuppgifter i rekryteringsprocessen

Lediga tjänster utlyses i tjänsten Valtiolle.fi, som är den huvudsakliga kanalen för att lämna in arbetsansökningar. I tjänsten samlas in de uppgifter som är väsentliga för urvalsprocessen. 

Mer information om behandling av personuppgifter i rekryteringsprocessen på vår sida Dataskydd.