Finansieringsprogrammet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV)

©European Commission

CERV är ett av EU:s finansieringsprogram som syftar till att skydda och främja de värden och rättigheter som tryggas i avtalen om EU:s verksamhet, i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i de internationella människorättskonventionerna. Unionens gemensamma värden är bl.a. respekt för människans värdighet och de mänskliga rättigheterna, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten.

Syftet med finansieringsprogrammet är särskilt att stödja civilsamhällesorganisationerna på lokal, regional och nationell nivå. Beroende på ansökningsvillkoren kan finansieringen förutom av organisationer också sökas av myndigheter, universitet och forskningsinstitut.

Programmet är en kombination av de två tidigare finansieringsprogrammen Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC) och Medborgarnas EU, och budgeten för programmet för perioden 2021−2027 är 1,56 miljarder euro. 

Det finns fyra specifika mål för CERV-programmet, och ansökningarna om finansieringen fördelas enligt dem på fyra teman:

Unionens värden, Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet, Medborgarnas engagemang och deltagande och Förebyggande av våld, särskilt mot kvinnor och barn (Daphne)

Läs mer om vilka teman som ingår i CERV-programmet på sidan Målen för CERV-programmet.

Aktuellt
 

Ansökningsomgångarna

På den här sidan kommer vi under den närmaste tiden att informera om när man kan ansöka om CERV-finansiering. 

Mer information om ansökan om CERV-finansiering finns på sidan Ansökan om CERV-finansiering.

Evenemang

CERV-programmets kontaktpunkt i Finland upprätthåller en evenemangskalender.  I kalendern finns information om alla kommande informationstillställningar och nätverksevenemang som gäller CERV och som Finlands kontaktpunkt är med och ordnar.  

Vi informerar om våra egna och våra samarbetspartners evenemang också på justitieministeriets Twitter-konto (#CERV). 

Frågor? Kontakta gärna den nationella CERV-kontaktpunkten

Vid justitieministeriet finns en nationell kontaktpunkt för CERV-programmet. Kontaktpunkten har i uppgift att erbjuda sökande, intressentgrupper och stödmottagare oberoende vägledning, praktisk information och hjälp i alla frågor som gäller programmet. 

E-postadressen till kontaktpunkten är [email protected]

Stöd för nätverkande

Har du en bra idé om ett projekt, men ännu ingen projektpartner? Eller söker du ett projekt som din organisation skulle kunna delta i? Europeiska kommissionens partnerskapsservice och Basecamp-plattformen erbjuder organisationer som behöver CERV-finansiering en möjlighet att bilda nätverk, diskutera idéer och hitta en projektpartner.