Ansökan om CERV-finansiering

 

Öppna utlysningar

Aktuella öppna utlysningar av finansiering inom ramen för CERV-programmet finns indelade enligt tema på listan nedan.

Du hittar mer information om varje utlysning, såsom utlysningens mål, ansökningstid, målgrupp och budget, genom att klicka på utlysningens namn i listan.

Det finns för närvarande inga öppna utlysningar inom programmet. Nästa utlysnigar ska öppnas i slutet av 2022. Vi informerar när vi vet mer om dem.    

Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet

Förebyggande av våld, särskilt mot kvinnor och barn (Daphne)