Ansökan om CERV-finansiering

Den sammanlagda budgeten för finansieringsprogrammet Medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden 2021–2022  uppgår till cirka 200 miljoner euro. I de ansökningsomgångar som pågår riktas finansieringen till att förebygga könsrelaterat våld och våld mot barn, främja barns rättigheter, främja samarbetet över gränserna mellan kommuner och städer samt öka medvetenheten om Europeiska unionens ursprung, mångfald och värderingar.

Öppna utlysningar

Aktuella öppna utlysningar av finansiering inom ramen för CERV-programmet finns indelade enligt tema på listan nedan.

Du hittar mer information om varje utlysning, såsom utlysningens mål, ansökningstid, målgrupp och budget, genom att klicka på utlysningens namn i listan.

Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet

Förebyggande av våld, särskilt mot kvinnor och barn (Daphne)