Ansökan om CERV-finansiering

Öppna och kommande utlysningar

Aktuella och kommande utlysningar av finansiering inom ramen för CERV-programmet finns indelade enligt tema på listan nedan.

Du hittar mer information om varje utlysning, såsom utlysningens mål, ansökningstid, målgrupp och budget, genom att klicka på utlysningens namn i listan.

Unionens värden

Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet

Medborgarnas engagemang och deltagande

Förebyggande av våld (Daphne)