Staben

Staben svarar för utvecklandet av de strategiska förberedelserna för ministeriets högsta ledning samt för utvecklandet av statsrådets lagberedning.  Den samordnar skötseln av ministeriets internationella ärenden och frågor som gäller EU, forskningsverksamheten samt ministeriets och förvaltningsområdets kommunikationsverksamhet. Staben svarar också för laggranskningen och uppgifter som gäller intern revision.

Till staben hör fyra enheter: enheten för stöd för ledningen, kommunikationsenheten, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden samt enheten för utveckling av lagstiftningen och laggranskning. I staben finns också en utvecklingsdirektör och en revisionsdirektör.

Kanslichef Pekka Timonen 

Understatssekreterare Kari Kiesiläinen

Revisionsdirektör Kaisa Sistonen

EU-ärenden och internationella ärenden

Enhetschef Eeva Aittoniemi

Stöd för ledningen

Enhetschef Venla Salmi

Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Enhetschef Susanna Siitonen

Kommunikation

Enhetschef Katja Huumo

Kontaktinformation

Staben

EU-ärenden och internationella ärenden

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150170 

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150504 

Sini Kumpulainen, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

rättsliga och inrikes frågor (EU)

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150566 

Päivi Lahtinen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150055 

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150528 

Ilona Sekiguchi, högskolepraktikant

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150696 

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150270 

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150236 

Anna Wennäkoski, Specialist, EU ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295160025 

Kommunikation

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150027 

Katja Huumo, enhetschef, kommunikationsdirektör

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150113 

Peppi Kajoluoto, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150141 

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150252 

Minsu Kuusisto, visualisk designer

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150107 

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150182 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150261 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150188 

Sonja Siirtola, högskolepraktikant

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150062 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150145 

Staben

Kari Kiesiläinen, understatssekreterare

Staben

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150138 

Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja

Staben

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150436 

Stöd för ledningen

Mikko Aaltonen, Ledande sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150092 

Annu Autio, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150143 

Johanna Jokela, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150144 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150272 

Sanna Laine, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150044 

Sara Luotonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150381 

Teija Moilanen, sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150434 

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150125 

Åsa Myrberg, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150059 

Anna Riikonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150317 

Venla Salmi, enhetschef

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150064 

Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150124 

Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Anna Aarre-Ahtio, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150370 

Riku Ahola, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150356 

Eeva Attila, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150328 

Leo Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150043 

Sirpa Halmela, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150225 

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150090 

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150360 

Päivi Ijäs, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150366 

Marja Jokinen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

Eteläesplanad 10, 00130 Helsinki
+358295150362 

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150496 

Arja Martikainen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150388 

Mikko ( OM ) Ojala, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150179 

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150218 

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheter

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150035 

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150083 

Carolina Slangus-Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150540 

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

bättre lagstiftninglagberedning, utveckling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150169 

Sonya Walkila, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

förvaltningsförfarandegrundläggande rättigheterEU:s grundfördragEU-domstol

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150201