Staben

Staben svarar för utvecklandet av de strategiska förberedelserna för ministeriets högsta ledning samt för utvecklandet av statsrådets lagberedning.  Den samordnar skötseln av ministeriets internationella ärenden och frågor som gäller EU, forskningsverksamheten samt ministeriets och förvaltningsområdets kommunikationsverksamhet. Staben svarar också för laggranskningen och uppgifter som gäller intern revision.

Till staben hör fyra enheter: enheten för stöd för ledningen, kommunikationsenheten, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden samt enheten för utveckling av lagstiftningen och laggranskning. I staben finns också en revisionsdirektör.

Kanslichef Pekka Timonen 

Revisionsdirektör Kaisa Sistonen

EU-ärenden och internationella ärenden

Enhetschef Eeva Aittoniemi

Stöd för ledningen

Enhetschef Vava Lunabba

Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Enhetschef Susanna Siitonen

Kommunikation

Enhetschef Katja Huumo

Kontaktinformation

Staben