Staben

Staben svarar för utvecklandet av de strategiska förberedelserna för ministeriets högsta ledning samt för utvecklandet av statsrådets lagberedning.  Den samordnar skötseln av ministeriets internationella ärenden och frågor som gäller EU, forskningsverksamheten samt ministeriets och förvaltningsområdets kommunikationsverksamhet. Staben svarar också för laggranskningen och uppgifter som gäller intern revision.

Till staben hör fyra enheter: enheten för stöd för ledningen, kommunikationsenheten, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden samt enheten för utveckling av lagstiftningen och laggranskning. I staben finns också en utvecklingsdirektör och en revisionsdirektör.

Kanslichef Pekka Timonen 

Understatssekreterare Kari Kiesiläinen

Revisionsdirektör Kaisa Sistonen

EU-ärenden och internationella ärenden

Enhetschef Eeva Aittoniemi

Stöd för ledningen

Enhetschef Vava Lunabba

Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Enhetschef Susanna Siitonen

Kommunikation

Enhetschef Katja Huumo

Kontaktinformation

Staben

EU-ärenden och internationella ärenden

Eeva Aittoniemi, enhetschef

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorRådet (rättsliga och inrikes frågor)

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150170
E-post

Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Rådet (rättsliga och inrikes frågor)rättsliga och inrikes frågor (EU)

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150504
E-post

Päivi Lahtinen, administrativ medarbetare

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150055
E-post

Jussi Mäkinen, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

EU:s finansieringsprogram inom det rättsliga områdetinternationellt samarbete, allmänna frågor

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150528
E-post

Ilona Sekiguchi, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150208
E-post

Roosa Talvitie, specialsakkunnig

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150147
E-post

Jussi Tikkanen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

internationellt samarbete, allmänna frågorEstland/Baltikum-samarbeteKina-samarbete

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150270
E-post

Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman

Staben, EU-ärenden och internationella ärenden

Ryssland-samarbeteinternationellt samarbete, allmänna frågor

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150236
E-post

Kommunikation

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150027
E-post

Anna Groth, kommunikationschef

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150345
E-post

Katja Huumo, enhetschef, kommunikationsdirektör

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150113
E-post

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150252
E-post

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör

Staben, Kommunikation

nätkommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150182
E-post

Riikka Pennanen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150256
E-post

Hille Puusaari, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

intern kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150261
E-post

Ingá Ryhänen, kommunikationsassistent

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150238
E-post

Päivi Surakka, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150108
E-post

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert

Staben, Kommunikation

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150145
E-post

Staben

Kari Kiesiläinen, understatssekreterare

Staben

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150138
E-post

Juha Nieminen, projektchef

Staben

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150154
E-post

Kaisa Sistonen, tarkastusjohtaja

Staben

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150436
E-post

Stöd för ledningen

Serafiina Arponen, johdon assistentti

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150023
E-post

Tiina Hintsala, administrativ medarbetare

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150211
E-post

Johanna Jokela, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150144
E-post

Aleksi Kirjonen, ledande sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150058
E-post

Sanna Laine, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150044
E-post

Vava Lunabba, yksikön päällikkö

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150120
E-post

Anu Löfhjelm, johdon assistentti

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150277
E-post

Teija Moilanen, sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150434
E-post

Tuuli Mustonen, ledningens sekreterare

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150125
E-post

Anna Riikonen, ledningens assistent

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150317
E-post

Maija Säkäjärvi, ledningens sakkunnig

Staben, Stöd för ledningen

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150124
E-post

Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

Anna Aarre-Ahtio, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150370
E-post

Riku Ahola, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150356
E-post

Eeva Attila, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150328
E-post

Leo Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150043
E-post

Sirpa Halmela, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150225
E-post

Katri Hautamäki, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150090
E-post

Tiina Honkanen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150360
E-post

Päivi Ijäs, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150366
E-post

Sanna-Mari Kirjalainen, administrativ medarbetare

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150188
E-post

Tuomas Lihr, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150137
E-post

Angelica Lindqvist, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150244
E-post

Ann-Marie Malmsten, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

lagspråklaggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150496
E-post

Arja Martikainen, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150388
E-post

Mikko Ojala, lagberedningsassistent

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150179
E-post

Taina Riihinen, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

lagberedning, utbildninglagberedning, utvecklinglagspråkbättre lagstiftning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150218
E-post

Hanna Rönty, specialsakkunnig

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

mänskliga rättighetergrundläggande rättigheterEU-byrån för grundläggande rättigheter

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150035
E-post

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150083
E-post

Carolina Slangus-Forss, lagstiftningsråd

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning, Laintarkastus

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150540
E-post

Kaisa Tiusanen, kehittämisneuvos

Staben, Utveckling av lagstiftningen och laggranskning

bättre lagstiftninglagberedning, utveckling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150169
E-post