För- och efternamn

Enligt lagen om för- och efternamn behandlas ärenden som gäller anmälan om och ändring av för- eller efternamn i första instans av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger också rådgivning i fråga om anmälan om och ändring av namn.

Lagen om för- och efternamn finns i databanken Finlex som upprätthålls av justitieministeriet.