Oikeusministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan linjaukset 

Oikeusministeriön perustehtävänä on huolehtia oikeusvaltion toimivuudesta. EU- ja kansainvälisen toiminnalla tuetaan ministeriön vaikuttavuustavoitteiden – yhdenvertaisten osallistumisoikeuksien, toimintamahdollisuuksia ja vakautta edistävän oikeusjärjestyksen, laadukkaan lainvalmistelun, korkealaatuisen oikeusturvan, rikollisuuden ehkäisyn ja rikosvastuun toteutumisen sekä suunnitelmallisen uudistumisen – saavuttamista.

Oikeusministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan tavoitteena on voimistaa EU- ja kansainvälistä yhteistyötä oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseksi sekä globaalin vastuun edistämiseksi. Yhteistyöllä edistetään myös oikeusministeriön kestävän kehityksen vision 2030 toteutumista.

EU- ja kansainvälisen toiminnan linjaukset

Toimeenpano ja seuranta

EU- ja kansainvälistä toimintaa toteutetaan oikeusministeriön kestävän kehityksen vision 2030 mukaisesti. Linjausten toimeenpanon koordinoinnista sekä päivittämisestä vastaa Esikunnan EU- ja kansainvälisten asioiden yksikkö. Linjausten toimeenpanoon on osoitettu ministeriön kv. yhteistyön määrärahaa. 

  1. Ministeriön EU- ja kansainvälisten asioiden ohjausryhmä seuraa ja ohjaa linjausten toimeenpanoa.
  2. Linjausten toimeenpanosta raportoidaan osastopäällikkökokoukselle.
  3. Linjauksia päivitetään tarpeen mukaan.