Riktlinjer för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet 

Justitieministeriets primära uppgift är att trygga en fungerande rättsstat. Genom EU-verksamheten och den internationella verksamheten stöds uppnåendet av ministeriets effektmål – lika rätt att delta, en rättsordning som säkrar handlingsmöjligheterna och bidrar till stabilitet, högklassig lagberedning, högklassigt rättsskydd, förebyggande av brottslighet och realiseringen av straffansvaret samt systematisk förnyelse.

Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella verksamhet är att stärka EU-samarbetet och det internationella samarbetet för att stärka rättsstatsutvecklingen och främja det globala ansvaret. Genom samarbetet främjas också justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030.

Riktlinjer för EU-verksamheten och den internationella verksamheten

Genomförande och uppföljning

EU-verksamheten och den internationella verksamheten genomförs i enlighet med justitieministeriets vision om hållbar utveckling 2030. För samordningen och uppdateringen av genomförandet av riktlinjerna ansvarar Stabens enhet för EU-ärenden och internationella ärenden. Riktlinjerna genomförs med stöd av ministeriets anslag för internationellt samarbete. 

  1. Styrgruppen för EU-verksamhet och internationell verksamhet följer och styr genomförandet av riktlinjerna.
  2. Genomförandet av riktlinjerna rapporteras vid avdelnings-chefernas möte.
  3. Riktlinjerna uppdateras vid behov.