Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Internationella frågor och EU-ärenden 

Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella samarbete är att trygga ett öppet, aktivt och tryggt samhälle där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses. Internationellt samarbete är nödvändigt för att rättigheterna ska kunna förverkligas fullt ut. I och med att människor och företag i ökande grad har gränsöverskridande verksamhet finns det allt större behov för gemensamma regler och konkreta lösningar till ärenden som sköts över gränserna. Justitieministeriets internationella verksamhet bygger på att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna, stödja en stabil rättsstatsutveckling och bekämpa internationell brottslighet, terrorism och korruption.

 

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna fyller 10 år

Den 1 december 2019 blir det 10 år från att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blev rättsligt bindande. Enligt stadgan är såväl EU:s institutioner som medlemsstaterna skyldiga att iaktta de grundläggande rättigheter som fastställs i stadgan då de tillämpar EU-rätt. Den 1 december firas därmed det hela årtionde som unionen har haft en separat stadga som tryggar ett högklassigt skydd för människors grundläggande rättigheter inom hela EU.