EU- och internationella ärenden 

Målet för justitieministeriets EU-verksamhet och internationella samarbete är att trygga ett öppet, aktivt och tryggt samhälle där var och en kan lita på att hans eller hennes rättigheter tillgodoses. Internationellt samarbete är nödvändigt för att rättigheterna ska kunna förverkligas fullt ut. I och med att människor och företag i ökande grad har gränsöverskridande verksamhet finns det allt större behov för gemensamma regler och konkreta lösningar till ärenden som sköts över gränserna.

Justitieministeriets internationella verksamhet bygger på att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna, stödja en stabil rättsstatsutveckling och bekämpa internationell brottslighet, terrorism och korruption. Detta arbete styrs av justitieministeriets strategi för EU-verksamheten och den internationella verksamheten och handlingsplanen för valperioden 2019–2023.