Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för planeringen och rapporteringen när det gäller verksamhet och ekonomi, för en enhetlig resultatstyrning och för utvecklingen av dataadminstrationen inom förvaltningsområdet. Avdelningen svarar också för ministeriets personalfrågor och de arbetsgivarskyldigheter inom förvaltningsområdet som ankommer på ministeriet. Dessutom ansvarar avdelningen för ministeriets del för informationshanteringen, informationssäkerheten och dataskyddet inom förvaltningsområdet.

Förvaltnings- och styrningsavdelningen har en personalenhet, en styrningsenhet, en informationsenhet och som separat funktion en enhet för administrativa stödfunktioner.

Avdelningschef Tapio Laamanen

Personal

enhetschef Kati Pärnänen

Styrning

enhetschef Niina Puolusmäki

Information

enhetschef Tarmo Maunu

Administrativa stödfunktioner

chef för funktionen Annu Autio

Kontaktinformation

Förvaltnings- och styrningsavdelningen