Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för planeringen och rapporteringen när det gäller verksamhet och ekonomi, för en enhetlig resultatstyrning och för utvecklingen av dataadminstrationen inom förvaltningsområdet. Avdelningen svarar också för ministeriets personalfrågor och de arbetsgivarskyldigheter inom förvaltningsområdet som ankommer på ministeriet. Dessutom ansvarar avdelningen för ministeriets del för informationshanteringen, informationssäkerheten och dataskyddet inom förvaltningsområdet.

Förvaltnings- och styrningsavdelningen har en personalenhet, en styrningsenhet, en informationsenhet och som separat funktion en enhet för assistentservice.

Avdelningschef Tapio Laamanen

Personal

Enhetschef Kati Pärnänen

Styrning

Enhetschef Miika Snellman

Information

Enhetschef Tarmo Maunu

Assistentservice

chef för funktionen Mari Mäki

Kontaktinformation

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Data och information

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150510 

Tiina Husso, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150287 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150089 

Kimmo Janhunen, Ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150324 

Johanna Järvinen, Ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150004 

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150542 

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150315 

Erja Mesikämmen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150028 

Päivi OM Pihlajamäki, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150087 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150530 

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150290 

Personal

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150355 

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150205 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150468 

Ville Huovinen, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150377 

Satu Kainulainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150075 

Mari Kokkoniemi, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150053 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150490 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150160 

Minna Markkila, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Satu-Maaria Natunen, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150456 

Iida Nordström, AMK-harjoittelija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150094 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150404 

Eija Palonen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150153 

Kati Pärnänen, yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150288 

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150306 

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Tiia Viitasalo, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150088 

Service

Mirja Al-Khafaji, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150197 

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150578 

Annika Jansson, AMK-harjoittelija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150095 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150272 

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150184 

Veijo Kylander, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150268 

Mari Mäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150086 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150002 

Maija Wahlström, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI
+358295150608 

Styrning

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150167 

Olli Dahlberg, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150014 

Carola Hautamäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150308 

Aleksi Karvonen, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150433 

Anu Lehtonen, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150131 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150232 

Varpu Nyholm, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150039 

Niina Puolusmäki, Ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150234 

Juha Saunamäki, Ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150192 

Miika Snellman, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150126