Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för planeringen och rapporteringen när det gäller verksamhet och ekonomi, för en enhetlig resultatstyrning och för utvecklingen av dataadminstrationen inom förvaltningsområdet. Avdelningen svarar också för ministeriets personalfrågor och de arbetsgivarskyldigheter inom förvaltningsområdet som ankommer på ministeriet. Dessutom ansvarar avdelningen för ministeriets del för informationshanteringen, informationssäkerheten och dataskyddet inom förvaltningsområdet.

Förvaltnings- och styrningsavdelningen har en personalenhet, en styrningsenhet, en informationsenhet och som separat funktion en enhet för assistentservice.

Avdelningschef Tapio Laamanen

Personal

Enhetschef Kati Pärnänen

Styrning

Enhetschef Miika Snellman

Information

Enhetschef Tarmo Maunu

Assistentservice

chef för funktionen Mari Mäki

 

 

Kontaktinformation

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Data och information

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150510 

Tiina Husso, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150287 

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150089 

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150020 

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150324 

Johanna Järvinen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150004 

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150187 

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150542 

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150315 

Eila Nurmilaukas, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150424 

Saara Packalén, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150073 

Päivi ( OM ) Pihlajamäki, projektikoordinaattori

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150087 

Oili Salminen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150588 

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150530 

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150001 

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150290 

Olli Muttilainen, hallintojohtaja

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150011 

Personal

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150355 

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

+358295150205 

Marja-Liisa Hakkarainen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150468 

Satuhannele Haukanheimo, assistent

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Satu Kainulainen, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150075 

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150490 

Emilia Leppänen,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150405 

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150160 

Minna Markkila, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150080 

Pilvi Määttänen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150141 

Satu-Maaria Natunen, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150456 

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150404 

Eija Palonen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150153 

Kati Pärnänen, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150288 

Minna Raatikainen, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150196 

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150306 

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Service

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150578 

Maija Haltia, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 HELSINKI
+358295150608 

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150272 

Katriina Kiviharju, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150254 

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150184 

Veijo Kylander, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150268 

Petra Mannermaa, hallinnollinen avistaja

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150081 

Mari Mäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150086 

Anastasia Nikolaeva,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150410 

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150002 

Teija Suvilampi, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150452 

Styrning

Raimo Ahola, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

budget

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150286 

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150167 

Olli Dahlberg, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150014 

Carola Hautamäki, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150308 

Aleksi Karvonen, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150433 

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150232 

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150234 

Sanna Ryhänen, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150442 

Juha Saunamäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150192 

Miika Snellman, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
+358295150126