Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen svarar för planeringen och rapporteringen när det gäller verksamhet och ekonomi, för en enhetlig resultatstyrning och för utvecklingen av dataadminstrationen inom förvaltningsområdet. Avdelningen svarar också för ministeriets personalfrågor och de arbetsgivarskyldigheter inom förvaltningsområdet som ankommer på ministeriet. Dessutom ansvarar avdelningen för ministeriets del för informationshanteringen, informationssäkerheten och dataskyddet inom förvaltningsområdet.

Förvaltnings- och styrningsavdelningen har en personalenhet, en styrningsenhet, en informationsenhet och som separat funktion en enhet för assistentservice.

Avdelningschef Tapio Laamanen

Personal

enhetschef Kati Pärnänen

Styrning

enhetschef Niina Puolusmäki

Information

enhetschef Tarmo Maunu

Assistentservice

chef för funktionen Annu Autio

Kontaktinformation

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Data och information

Aki Hietanen, utvecklingschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

Finlexförfattningssamling

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150510
E-post

Tiina Husso, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150287
E-post

Kaija Jalasmäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150089
E-post

Kimmo Janhunen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150020
E-post

Jari Jauhiainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150324
E-post

Johanna Järvinen, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150004
E-post

Juho Kämäri, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150187
E-post

Riitta Marttila, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150542
E-post

Tarmo Maunu, enhetschef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150315
E-post

Erja Mesikämmen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150028
E-post

Päivi Pihlajamäki, projektkoordinator

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150087
E-post

Erkki Saukkonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150530
E-post

Minna Ylimaunu, projektchef

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150001
E-post

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

Tapio Laamanen, chef för avdelningen, överdirektör

Förvaltnings- och styrningsavdelningen

budget

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150290
E-post

Personal

Henkilöstöasiantuntijat -,

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150355
E-post

Sari ( OM ) Aho, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150205
E-post

Satu Kainulainen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150075
E-post

Mari Kokkoniemi, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150053
E-post

Sami Korhonen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150115
E-post

Kaisa-Riitta Koskivaara, personalexpert

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150490
E-post

Lauri Liusvaara, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150160
E-post

Satu-Maaria Natunen, regeringsråd

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150456
E-post

Nina Oksanen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150404
E-post

Eija Palonen, personalplanerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150153
E-post

Kati Pärnänen, yksikönpäällikkö, johtava asiantuntija

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150288
E-post

Taru Ritari, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150306
E-post

Alice Utriainen, pääluottamusmies

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressAsemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
E-post

Tiia Viitasalo, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Personal

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150088
E-post

Service

Mirja Al-Khafaji, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150197
E-post

Annu Autio, ledningens assistent

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150143
E-post

Eija Hakala-Kovanen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150578
E-post

Paula Kattelus, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150272
E-post

Riitta Kupiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150184
E-post

Saija Launiainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150080
E-post

Nadezda Savolainen, administrativ medarbetare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Service

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150002
E-post

Styrning

Sanna Appelberg, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150167
E-post

Olli Dahlberg, Sakkunnig, ekonomiförvaltningen

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150014
E-post

Monika Grefberg, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150299
E-post

Carola Hautamäki, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150308
E-post

Aleksi Karvonen, sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150433
E-post

Miikka Keränen, specialsakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150335
E-post

Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

domstolspraktik

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150232
E-post

Niina Puolusmäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150119
E-post

Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150234
E-post

Juha Saunamäki, ledande sakkunnig

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150192
E-post

Suvi Sillanpää, planerare

Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Styrning

adressEteläesplanadi 10, 00130 Helsinki
telefonnummer +358295150271
E-post