Personal i siffror

Antalet anställda 244
Kvinnor 74 %, män 26 %.
Medelålder 45,9 år.

Ca 75 % av justitieministeriets personal har avlagt en högskoleexamen. Personer med juris magisterexamen utgör den största andelen. Dessutom finns det flera som avlagt magisterexamen i administration, filosofi, stats- och samhällsvetenskaper samt ekonomi.

Fördelningen av justitieministeriets personal enligt avdelning och enhet 2022

 • Avdelningen för privaträtt och rättsvård 24 %
 • Avdelningen för demokrati och offentlig rätt 25 %
 • Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt 13 %
 • Förvaltnings- och styrningsavdelningen 17 %
 • Staben 21 %

 

Fördelningen av justitieministeriets förvaltningsområdes personal enligt uppgift 2022

 • Domstolsväsendet 36 %
 • Brottspåföljdsmyndigheten 27 %
 • Utsökningsväsendet och konkursbevakning  12 %
 • Rättshjälp, intressebevakningsdistrikten och konsumenttvistenämnden 13 %
 • Ministeriet och fristående ämbetsverk i anslutning till ministeriet 4 %
 • Åklagarmyndigheten 6 %
 • Rättsregistercentralen 2 %

Källa: justitieministeriet