Personal i siffror

Antalet anställda 259
Kvinnor 73 %, män 27 %.
Medelålder 45,4 år.

Ca 76 % av justitieministeriets personal har avlagt en högskoleexamen. Personer med juris magisterexamen utgör den största andelen. Dessutom finns det flera som avlagt magisterexamen i administration, filosofi, stats- och samhällsvetenskaper samt ekonomi.

Fördelningen av justitieministeriets personal enligt avdelning och enhet 2023

 • Avdelningen för privaträtt och rättsvård 23 %
 • Avdelningen för demokrati och offentlig rätt 23 %
 • Staben 20 %
 • Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt 17 %
 • Förvaltnings- och styrningsavdelningen 17 %

Fördelningen av justitieministeriets förvaltningsområdes personal enligt uppgift 2023

 • Domstolsväsendet 36 %
 • Brottspåföljdsmyndigheten 26 %
 • Rättshjälp, intressebevakningsdistrikten och konsumenttvistenämnden 13 %
 • Utsökningsväsendet och konkursbevakning 12 %
 • Åklagarmyndigheten 7 %
 • Ministeriet och fristående ämbetsverk i anslutning till ministeriet 4 %
 • Rättsregistercentralen 2 %

Källa: justitieministeriet