Personal i siffror

Antalet anställda 248
Kvinnor 75 %, män 25 %.
Medelålder 46,4 år.

Ca 75 % av justitieministeriets personal har avlagt en högskoleexamen. Personer med juris magisterexamen utgör den största andelen. Dessutom finns det flera som avlagt magisterexamen i administration, filosofi, stats- och samhällsvetenskaper samt ekonomi.

Fördelningen av justitieministeriets personal enlingt avdelning och enhet 2021

 • Avdelningen för privaträtt och rättsvård 22 %
 • Avdelningen för demokrati och offentlig rätt 23 %
 • Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt 16 %
 • Förvaltnings- och styrningsavdelningen 18 %
 • Staben 21 %

 

Fördelningen av justitieministeriets förvaltningsområdes personal enlingt uppgift 2021

 • Domstolsväsendet 36 %
 • Brottspåföljdsmyndigheten 27 %
 • Utsökningsväsendet och konkursbevakning  12 %
 • Rättshjälp, intressebevakningsdistrikten och konsumenttvistenämnden 13 %
 • Ministeriet och fristående ämbetsverk i anslutning till ministeriet 4 %
 • Åklagarmyndigheten 6 %
 • Rättsregistercentralen 2 %

Källa: justitieministeriet