Personal i siffror

Antalet anställda ca. 250
Kvinnor 73 %, män 27%.
Medelålder ca. 47 år.

Drygga 60 % av justitieministeriets personal har avlagt en högskoleexamen. Personer med juris magisterexamen utgör den största andelen. Dessutom finns det flera som avlagt magisterexamen i administration, filosofi, stats- och samhällsvetenskaper samt ekonomi.

Fördelningen av justitieministeriets personal enlingt avdelning och enhet 2017

 • Lagberedningsavdelningen 28 %
 • Förvaltningsenheten 13 %
 • Justitieförvaltningsavdelningen 29 %
 • Kriminalpolitiska avdelningen 11 %
 • Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter 11 %
 • Andra enheter 8 %

Fördelningen av justitieministeriets förvaltningsområdes personal enlingt uppgift 2017

 

 • Domstolsväsendet 36 %
 • Verkställigheten av straff 28 %
 • Utsökningsväsendet och konkursombudsmannens byrå  13 %
 • Rättshjälp, intressebevakningsdistrikter och Konsumenttvistenämnden 11 %
 • Ministeriet och fristående ämbetsverk i samband med det 6 %
 • Åklagarväsendet 6 %

Källa: justitieministeriet