Personal i siffror

Antalet anställda ca. 260
Kvinnor 72 %, män 28%.
Medelålder ca. 47 år.

Drygga 60 % av justitieministeriets personal har avlagt en högskoleexamen. Personer med juris magisterexamen utgör den största andelen. Dessutom finns det flera som avlagt magisterexamen i administration, filosofi, stats- och samhällsvetenskaper samt ekonomi.

Fördelningen av justitieministeriets personal enlingt avdelning och enhet 2018

 • Avdelningen för privaträtt och rättsvård 24 %
 • Avdelningen för demokrati och offentlig rätt 22 %
 • Avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt 15 %
 • Förvaltnings- och styrningsavdelningen 19 %
 • Staben 20 %

 

Fördelningen av justitieministeriets förvaltningsområdes personal enlingt uppgift 2018

 

 • Domstolsväsendet 35 %
 • Brottspåföljdsmyndigheten 28 %
 • Utsökningsväsendet och konkursbevakning  12 %
 • Rättshjälp, intressebevakningsdistrikten och Konsumenttvistenämnden 13 %
 • Ministeriet och fristående ämbetsverk i anslutning till ministeriet 4 %
 • Åklagarväsendet 6 %
 • Rättsregistercentralen 1 %

Källa: justitieministeriet