Personal i siffror

Antalet anställda: 261.
Kvinnor 181 (69 %), män: 80 (31 %).
Medelålder: 46,8 år.

Drygga 60 % av justitieministeriets personal har avlagt en högskoleexamen. Personer med juris magisterexamen utgör den största andelen. Dessutom finns det flera som avlagt magisterexamen i administration, filosofi, stats- och samhällsvetenskaper samt ekonomi.

 

 • Lagberedningsavdelningen: 84 personer, 32,2 %
 • Förvaltningsenheten: 26 personer, 10 %
 • Justitieförvaltningsavdelningen: 61 personer, 23,4 %
 • Kriminalpolitiska avdelningen: 30 personer, 11,5 %
 • Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter: 27 personer, 10,3 %
 • Andra enheter: 33 personer, 13 %

 

Antalet anställda inom justitieministeriets förvaltningsområde 9 437 (inneh. 10 praktikanter).

 • Domstolsväsendet: 3 296personer, 34,9 %
 • Verkställigheten av straff: 2 815 personer, 29,8 %
 • Utsökningsväsendet och konkursombudsmannens byrå: 1 260 personer, 13,4 %
 • Rättshjälp och konsumenttvistenämnden: 1 044 personer, 11,1 %
 • Ministeriet och fristående ämbetsverk i samband med det: 471 personer, 5,0 %
 • Åklagarväsendet: 551 personer, 5,8 %

 

Källa: justitieministeriet