Delegationen för personskadeärenden

Delegationen för personskadeärenden är ett organ som tillsatts genom lag för att främja enhetligheten i rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande.

Delegationen har till uppgift att

  • följa utvecklingen av rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande,
  • ge allmänna rekommendationer om beloppen av de ersättningar som betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men samt lidande,
  • ta initiativ i frågor som gäller ersättning av personskador.

Bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning finns i lagen om delegationen för personskadeärenden ( 513/2004 ). Närmare bestämmelser om organiseringen av dess verksamhet har utfärdats genom förordning om delegationen för personskadeärenden ( 1272/2005 ).

Nya rekommendationer

Nya rekommendationer om beloppen av ersättningar för personskador har publicerats. Den tryckta versionen kan beställas från Juvenes Print.  

Rekommendationer av delegationen för personskadeärenden 2020