Delegationen för personskadeärenden

 

Delegationen för personskadeärenden är ett organ som tillsatts genom lag för att främja enhetligheten i rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande.

 

Delegationen har till uppgift att

  • följa utvecklingen av rätts- och ersättningspraxis vid ersättning av personskador och lidande,
  • ge allmänna rekommendationer om beloppen av de ersättningar som betalas för sveda och värk och andra tillfälliga men, bestående men samt lidande,
  • ta initiativ i frågor som gäller ersättning av personskador.

Bestämmelser om delegationens uppgifter och sammansättning finns i lagen om delegationen för personskadeärenden ( 513/2004 ). Närmare bestämmelser om organiseringen av dess verksamhet har utfärdats genom förordning om delegationen för personskadeärenden ( 1272/2005 ).

Nya rekommendationer

Nya rekommendationer om beloppen av ersättningar för personskador har publicerats (på finska). Publikationen Rekommendationer av delegationen för personskadeärenden 2017 på svenska håller på att tryckas. Det meddelas separat när den tryckta versionen är klar, och när den kan beställas från Juvenes.