Det civila samhället och frivillig verksamhet

I samband med justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE) som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder. Delegationens syfte är att främja samarbetet mellan medborgarsamhället och myndigheterna.

KANEs webbsidor

Frivilligt arbete är av stor betydelse i det finska samhället. Justitieministeriet ansvarar för samordningen och utvecklingen av frivillig verksamhet.

Anvisningar som gäller frivilligt arbete (Suomi.fi) 

Rätten för arbetslösa att delta i frivilligt arbete (Suomi.fi)

Kontaktuppgifter

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Esikunta KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  0295150231