Det civila samhället och frivillig verksamhet

I samband med justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE) som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder. Delegationens syfte är att främja samarbetet mellan medborgarsamhället och myndigheterna.

KANEs webbsidor

Frivilligt arbete är av stor betydelse i det finska samhället. Justitieministeriet ansvarar för samordningen och utvecklingen av frivillig verksamhet.

Anvisningar som gäller frivilligt arbete (Suomi.fi) 

Rätten för arbetslösa att delta i frivilligt arbete (Suomi.fi)

Kontaktuppgifter

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Staben KANE  medborgarinflytande  medborgarsamhälle  hållbar utveckling  demokratipolitik  Telefon:0295150416   E-postadress:


Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  Telefon:0295150348   E-postadress:


Liisa Männistö, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  barns och ungas delaktighet  medborgarsamhälle  KANE  Telefon:0295150231   E-postadress: