Det civila samhället och frivillig verksamhet

I samband med justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE) som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder. Delegationens syfte är att främja samarbetet mellan medborgarsamhället och myndigheterna.

KANEs webbsidor

Frivilligt arbete är av stor betydelse i det finska samhället. Justitieministeriet ansvarar för samordningen och utvecklingen av frivillig verksamhet.

Anvisningar som gäller frivilligt arbete (demokrati.fi) 

Rätten för arbetslösa att delta i frivilligt arbete (Suomi.fi)

Kontaktuppgifter

Specialsakkunnig
Maria Wakeham-Hartonen
Tfn 02951 50416
maria.wakeham-hartonen(at)om.fi

Konsultativ tjänsteman
Niklas Wilhelmsson
Tfn 0504092883
niklas.wilhelmsson(at)om.fi

Projektchef
Liisa Männistö
Tfn 02951 50231
liisa.mannisto(at)om.fi