Det civila samhället och frivillig verksamhet

I samband med justitieministeriet finns en delegation för medborgarsamhällspolitik (KANE) som statsrådet tillsätter för fyra år i sänder. Delegationens syfte är att främja samarbetet mellan medborgarsamhället och myndigheterna.

KANEs webbsidor

Frivilligt arbete är av stor betydelse i det finska samhället. Justitieministeriet ansvarar för samordningen och utvecklingen av frivillig verksamhet.

Anvisningar som gäller frivilligt arbete (demokrati.fi) 

Rätten för arbetslösa att delta i frivilligt arbete (Suomi.fi)

Kontaktuppgifter

Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig 
Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter medborgarinflytande 0295150416   förnamn.efternamn@om.fi


Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter medborgarinflytande 0295150348   förnamn.efternamn@om.fi


Liisa Männistö, sakkunnig 
Justitieministeriet, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter 0295150231   förnamn.efternamn@om.fi