Utvecklingsprojekt

Vid justitieministeriet pågår också flera utvecklingsprojekt till vilka lagberedning åtminstone inte i detta skede hör.

På sidorna finns information om de olika projektens mål och uppgifter, projektens bakgrund samt dokument som hänför sig till projekten och deras tidsplaner. Dessutom anges projektens kontaktperson.