Sammansättning

Bestämmelser om delegationens sammansättning finns i lagen om delegationen för personskadeärenden.

Ordföranden och tre av de andra medlemmarna skall vara ordinarie domare, vilka statsrådet förordnar till uppgiften för högst fem år i taget. Medlemmarna i delegationen är dessutom ordföranden för trafikskadenämnden och ordföranden för patientskadenämnden.

Delegationen har också en generalsekreterare, som har till uppgift att bereda och föredra de ärenden som skall behandlas i delegationen. Generalsekreteraren sörjer dessutom för organiseringen av delegationens övriga verksamhet.

Delegationens sammansättning under mandattiden 1.1.2021 - 31.12.2025 är följande:

Ordförande
hovrättspresident Antti Savela

Ledamöter
hovrättsrådet Vilja Hahto
tingsdomare Riitta Savolainen
försäkringsrättsdomare Kaius Vuoristo
ordföranden för trafik - och patientskadenämnden Juha Mikkola 
vice ordföranden för trafik - och patientskadenämnden Jari Eskuri

Generalsekreterare
tingsdomare Assi Salminen