Aktieägarens anmälningsskyldighet i fråga om underhålls- och ändringsarbete och avgifter som tas ut för behandling av anmälan

Enligt lagen ska aktieägaren till bolaget på förhand anmäla sådana underhålls- eller ändringsarbeten, som kan orsaka skada för bolaget eller andra aktieägare. I handboken berättas vem som fattar beslut om de avgifter som tas ut av aktieägaren och till vem avgifterna betalas. Av handboken framgår vilka arbeten anmälningsskyldigheten gäller och vilka avgifter som får tas ut för anmälningarna. I handboken redogörs också för hur kostnaderna för behandlingen av en enskild anmälan ska fastställas.

Handbok om aktieägarens anmälningsskyldighet i fråga om underhålls- och ändringsarbete och avgifter som tas ut för behandling av anmälan (på finska)